Bony na innowacje: nawet 560 tys. zł na projekt dla MSP

Bony na innowacje: nawet 560 tys. zł na projekt dla MSP
Innowacje Fot. stock.adobe.com/NicoElNino
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od 17 kwietnia przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie kosztów wdrożenia innowacyjnych produktów lub rozwiązań procesowych – nawet 560 tys. zł na projekt. Nowością jest prowadzony równolegle konkurs na projekty wpisujące się w realizację zasady dostępności.

Przedsiębiorcy mogą już starać się o dofinansowanie kosztów wdrożenia innowacyjnych produktów lub rozwiązań procesowych – nawet 560 tys. zł na projekt #innowacje #MSP #PARP @parpgovpl

Bony na innowacje to popularny mechanizm wsparcia innowacji, skrojony na miarę potrzeb mniejszych firm. Działanie ma na celu stymulowanie współpracy świata nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostki naukowe i badawcze.

Bony na innowacje MŚP – konkurs na inwestycje

Termin składania wniosków: 17 kwietnia 2019 r. – 7 stycznia 2020 r.

Pula środków w konkursie ogólnym: 20 mln zł
Pula środków konkursie dedykowanym dostępności: 5 mln zł

Maksymalne wsparcie jednego projektu: 560 tys. zł

Więcej informacji: www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-inwestycyjny

Bony na wdrożenia

17 kwietnia br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna przyjmowanie wniosków o dotacje w „Bonach na innowacje dla MŚP” – etap 1 inwestycyjny. Poza konkursem ogólnym, w tym roku równolegle prowadzony jest konkurs na dofinansowanie projektów wpisujących się w realizację zasady dostępności.

Agencja przeznaczyła w nich 25 mln zł na dofinansowanie inwestycji związanych z wdrożeniem w przedsiębiorstwach innowacji technologicznych (produktowych lub procesowej). Ze wsparcia będą mogli skorzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy z powodzeniem zakończyli projekt w etapie usługowym Bonów na Innowacje dla MŚP.

Nabór wniosków w ramach konkursu „na inwestycje” rozpocznie się 17 kwietnia, a aplikacje będzie można składać do 7 stycznia 2020 r. Maksymalna wartość dofinansowania inwestycji wdrożeniowych dla jednego projektu to 560 tys. zł. Dla usprawnienia procesu oceny projektów wnioski będą przyjmowane w 4. rundach.

Bony na usługi jednostek naukowych

Do 28 listopada można składać wnioski o wsparcie w ramach „Bonów na innowacje dla MŚP” – etap 1 usługowy. Przedsiębiorcy mogą uzyskać maksymalnie 340 tys. zł dofinansowania na usługi jednostek naukowych, które pomogą w opracowaniu nowego lub znaczącym ulepszeniu dotychczasowego produktu. Wsparciem może być objęty zarówno wyrób czy usługa, jak i technologia lub nowy projekt wzorniczy. Minimalny wkład własny przedsiębiorcy to 15% całkowitego kosztu projektu.

Więcej informacji: www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy

Pytania dotyczące konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronach PARP lub skontaktować się z Infolinią PARP: 22 574 07 07 lub 801 332 202.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / PARP