Blisko 780 mln zł wyniosły na koniec maja br. aktywa netto dziewięciu subfunduszy Altus FIO Parasolowego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

gielda.03.400x266Aktywa Altus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego, zarządzanego przez niezależne Altus TFI S.A. wyniosły na koniec maja br. blisko 780 mln zł. Największym zainteresowaniem cieszyły się jednostki uczestnictwa subfunduszy o bezpiecznych strategiach, inwestujących na rynku długu: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Dłużnego oraz Altus Pieniężnego.

Najwyższe stopy zwrotu wypracowały dwa nowe fundusze zarządzane według strategii absolutnej stopy zwrotu: Nowa Europa i Optymalnego Wzrostu, oba inwestujące w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Niezależne Altus TFI S.A. od ponad półtora roku dynamicznie rozwija się w segmencie funduszy inwestycyjnych otwartych. Na 30 maja 2014 r. wartość aktywów netto dziewięciu subfunduszy Altus FIO Parasolowego wynosiła 779,57 mln zł. Od początku br. aktywa Altus FIO Parasolowego zwiększyły się o 24,56% (tj. o 153,72 mln zł), a licząc rok do roku o 180,09% (tj. o 501,24 mln zł). W maju br. największym zainteresowaniem cieszyły się jednostki uczestnictwa subfunduszy o bezpiecznych strategiach, inwestujące na rynku długu: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Dłużnego oraz Altus Pieniężny. – Sytuacja na rynkach finansowych jest dynamiczna, nadal widać dużą zmienność nastrojów inwestorów, głównie w związku z wydarzeniami na Ukrainie, dlatego wolą oni przeczekać ten niespokojny okres inwestując w fundusze bezpieczne. Dobrym przykładem jest Altus Pieniężny, który w ciągu pół roku od jego uruchomienia awansował na trzecią pozycję pod względem wartości aktywów netto spośród dziewięciu subfunduszy Altus FIO Parasolowego – mówi Krzysztof Mazurek, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Altus TFI S.A. – W odpowiedzi na coraz większą awersję klientów do ryzyka wprowadziliśmy w połowie kwietnia dwa nowe subfundusze: Altus Nowej Europy i Altus Optymalnego Wzrostu. Nowe fundusze są zarządzanie według strategii absolutnej stopy zwrotu, co oznacza osiąganie w skali roku dodatnich stóp zwrotu bez względu na koniunkturę rynkową. Ta flagowa strategia Altusa się sprawdza – w ciągu półtora miesiąca, mimo dużej zmienności na giełdach regionu oba fundusze wypracowały dla inwestorów wysokie dodatnie stopy zwrotu. Altus Nowej Europy wykazał 4,2% zysku, a Altus Optymalnego Wzrostu: 3,1% – dodaje Krzysztof Mazurek.
140612.subfundusze.01.1066x761

Wejście w segment funduszy otwartych jest częścią średnioterminowej strategii rozwoju firmy, zakładającej m.in. dywersyfikację źródeł przychodów, przy jednoczesnym wzroście liczby funduszy i wartości zarządzanych aktywów. Obecnie aktywa dziewięciu subfunduszy Altus FIO Parasolowego stanowią 25,3% aktywów wszystkich 40 funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. – Ten udział będzie rósł, bo systematycznie zwiększamy liczbę dystrybutorów naszych subfunduszy, uzupełniamy ich ofertę o kolejne produkty. Dwa nasze nowe subfundusze: Nowej Europy i Optymalnego Wzrostu, które wprowadziliśmy w kwietniu cieszą się coraz większym zainteresowaniem inwestorów. Na razie oferowaliśmy je bezpośrednio, głównie przez naszą stronę internetową. W czerwcu powinny one trafić do naszych największych dystrybutorów, co powinno znacząco wpłynąć na wyniki sprzedaży – mówi Krzysztof Mazurek, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Altus TFI S.A.

Obecnie każdy inwestor zainteresowany inwestycjami w subfundusze Altus FIO Parasolowego może otworzyć rejestr i kupić jednostki uczestnictwa przez stronę internetową firmy (http://www.altustfi.pl/aktualnosc/otwieranie-rejestru-przez-internet) oraz u kilkunastu zewnętrznych dystrybutorów:

 • mWealth Management S.A.
 • Dom Kredytowy Notus S.A.
 • Dom Maklerski Banku BPS S.A.
 • Dom Maklerski BOŚ S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • KWLM Finanse Sp. z o.o.
 • mBank S.A.
 • Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o.
 • Private Wealth Consulting Sp. z o.o.
 • ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.
 • Quanntum Sp. z o.o. sp. k.
 • Raiffeisen Bank Polska S.A.
 • RDM Wealth Management S.A
 • Secus A.M. S.A.
 • W Investments Financial Sp. z o.o.

Niezależne Altus TFI S.A. działa na polskim rynku ponad 5 lat – 2 grudnia 2008 r. otrzymało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzanie funduszami (pierwszy zarejestrowano 7 stycznia 2009 r.). Od 16 czerwca 2010 r. towarzystwo ma zezwolenie KNF na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Na koniec maja br. Altus TFI S.A. zarządzało 40 podmiotami: 31 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi przeznaczonymi dla zamożnych osób prywatnych oraz klientów instytucjonalnych, w tym innych TFI oraz 9 subfunduszami w ramach Altus FIO Parasolowego, których wartość aktywów netto wynosiła łącznie 3,08 mld zł. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2013 r., według wstępnych danych, Altus TFI S.A. wypracowało 37,6 mln zł zysku netto, przy 88,6 mln zł przychodów.

Tomasz Brzeziński
Altus TFI S.A.