BIK: w lutym banki udzieliły więcej kredytów mikrofirmom niż rok temu

BIK: w lutym banki udzieliły więcej kredytów mikrofirmom niż rok temu
Fot. stock.adobe.com / 1st footage
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W lutym 2023 r., w porównaniu do lutego 2022 r., banki udzieliły więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (+2,7%), jak i wartościowym (+0,7%), poinformował BIK.

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

W ujęciu liczbowym banki przyznały mniej o (-25,8%) kredytów inwestycyjnych oraz o (-0,5%) kredytów w rachunku bieżącym. Natomiast banki udzieliły więcej o (+3,4%) kredytów obrotowych.

W ujęciu wartościowym ujemną dynamikę odnotowały kredyty inwestycyjne (-27,8%). Natomiast niewielkie dodatnie dynamiki (+3,7%) wystąpiły w kredytach obrotowych, a także w kredytach w rachunku bieżącym (+0,3%).

W okresie styczeń-luty 2023 w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku banki udzieliły więcej o (+8,6%) kredytów mikroprzedsiębiorcom i na kwotę wyższą o (+0,9%).

Nadal spada liczba (-26,3%) i wartość (-19,8%) udzielonych kredytów inwestycyjnych.

Wzrosty w aspekcie liczbowym i wartościowym dotyczą tylko kredytów obrotowych: odpowiednio (+6,7%) oraz (+0,6%).

Kredyty w rachunku bieżącym odnotowały dodatnią dynamikę w liczbie udzielonych kredytów (+7,6%), a spadki w wartości (-3,0%).

Czytaj także: Jubileusz 10-lecia najlepszej gwarancji w historii polskiej bankowości

Umiarkowanie spada jakość kredytów

Lutowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 6,13% w ujęciu wartościowym. Nadal jest on na w miarę bezpiecznym poziomie. Produktowe Indeksy jakości w lutym 2023 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty inwestycyjne 2,96%, kredyty w rachunku bieżącym 4,98% oraz kredyty obrotowe 10,89%.

W lutym 2023 r. w porównaniu do stycznia 2023 r. pogorszył się (wzrósł) ogólny Indeks jakości o (+0,21). Ogólny Indeks pogorszył się (wzrósł) również w porównaniu do lutego 2022 o (+1,69).

W okresie 12-miesięcznym pogorszyły się także Indeksy wszystkich trzech rodzajów kredytów. Najwyższe pogorszenie Indeksu wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych (+2,78).

Czytaj także: Bankowość i Finanse | MŚP – BIK SA | Druga połowa 2023 r. przyniesie ożywienie, także w finansowaniu mikrofirm

Największa sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców z sektora usługowego

Na 12,6 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w lutym br., 5,8 tys. zaciągnęły firmy usługowe (45,5%) i 3,1 tys. handlowe (24,9%). Łącznie więc 70% udzielonych w lutym 2023 r. kredytów przypada na te dwa sektory.

Z całkowitej kwoty 1,681 mld zł, banki udzieliły 624 mln zł (37,1%) kredytów firmom z sektora usług oraz 460 mln zł (27,4%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową.

Finansowanie tych dwóch sektorów to w lutym 2023 r. 64,5% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom. W lutym 2023 r. najwyższy wzrost r/r liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania budownictwa (+8,4%) oraz handlu (+2,7%).

Banki udzieliły mniej kredytów firmom produkcyjnym (-5,1%). W ujęciu wartościowym w lutym 2023 r. w porównaniu do lutego 2022 r. dodatnia dynamika dotyczyła tylko kredytów dla firm budowlanych (+28,5%). W pozostałych trzech sektorach odnotowano ujemne dynamiki – najwyższe w handlu (-6,1%).

W okresie styczeń – luty 2023 w porównaniu do analogicznego okresu 2022 banki udzieliły o 8,6% więcej kredytów na wartość wyższą o 0,9%.

Dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym dotyczyły kredytów udzielonych firmom ze wszystkich sektorów. Najwyższa dynamika dotyczyła firm budowlanych (+13,2%). W ujęciu wartościowym banki udzieliły o 23,8% wyższą kwotę firmom budowlanym i o 9% niższą firmom handlowym.

Jakości Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według branż

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w lutym 2023 r. spłacane były kredyty przez firmy handlowe – wartość Indeksu wyniosła 6,77% oraz produkcyjne (6,13%).

Najlepszy (najniższy) odczyt w lutym br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora budownictwo i wyniósł 5,05%.

W porównaniu do lutego 2022 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) we wszystkich branżach. Najbardziej w handlu (+2,5) oraz produkcji (+2,29).

Więcej szczegółowych informacji oraz wykresy zawiera Newsletter kredytowy – Mikroprzedsiębiorca.

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej / BIK