BIK Indeks – Popytu na Kredyty

BIK Indeks – Popytu na Kredyty
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks - PKM), który informuje 
o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła -6,6% w czerwcu 
2016 r. Oznacza to, że w czerwcu 2016 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 6,6% w porównaniu z czerwcem 2015 r. Średnia wartość indeksu od początku 2016 r. nadal jest jednak dodatnia i wynosi +3,5%.

– Czerwiec był kolejnym, drugim po maju miesiącem w tym roku, w którym klienci zawnioskowali o mniejszą wartość kredytów mieszkaniowych niż rok wcześniej. Od stycznia do kwietnia wartości złożonych wniosków o kredyty mieszkaniowe były wyższe niż w analogicznych miesiącach roku ubiegłego. Majowy i czerwcowy wynik indeksu może już sygnalizować wygaszanie wyraźnego ożywienia w kredytach mieszkaniowych, które obserwowaliśmy w IV kw. 2015r. i I kw. 2016r. Łącznie w czerwcu o kredyt mieszkaniowy zawnioskowało 31,5 tys. osób w porównaniu do 30,9 tys. osób w maju i 37,0 tys. osób w kwietniu br. – mówi prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk kredytowy Biura Informacji Kredytowej.

Wartość BIK Indeks – Popytu na Kredyty Konsumpcyjne (BIK Indeks – PKK), który informuje 
o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, wyniosła -1,6% 
w czerwcu 2016 r. Oznacza to, że w czerwcu 2016 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty konsumpcyjne na kwotę niższą o 1,6% w porównaniu z czerwcem 2015 r. Średnia wartość indeksu od początku 2016 r. jest ujemna i wynosi -1,8%.

– W czerwcu klienci zawnioskowali o 1,6% mniejszą wartość kredytów konsumpcyjnych niż rok wcześniej. Wynik czerwcowy jest zbliżony do średniej wartości indeksu od początku roku, która wynosi obecnie ‑1,8%. Zgodnie z prognozą BIK z początku roku, po wcześniejszych 2 rekordowych latach w aspekcie wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych, od kilku miesięcy obserwujemy stabilizację, a nawet lekki spadek udzielanych kredytów konsumpcyjnych w sektorze bankowym. Zmienia się również struktura udzielanych kredytów konsumpcyjnych. Nieco większym zainteresowaniem cieszą się kredyty na wyższe kwoty, udzielanych jest natomiast mniej kredytów na kwoty niskie, w szczególności poniżej 4 tys. zł. – dodaje Waldemar Rogowski z BIK.

Aktualne informacje o rynku kredytowym publikowane są na: www.bik.pl/newsletter-kredytowy

Alina Stahl