BIK: Obawy Polaków o bezpieczeństwo swoich danych osobowych

BIK: Obawy Polaków o bezpieczeństwo swoich danych osobowych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

BIK zapytał Polaków o poczucie bezpieczeństwa związane z danymi osobowymi. Aż 44% osób w wieku 15-65 lat doświadczyło jakiejkolwiek formy zagrożenia bezpieczeństwa danych w trakcie swojego życia. Co druga osoba słyszała medialne doniesienia związane z wyciekiem danych z bazy PESEL, a informacja o tym wywołała poczucie lęku i obawy o własne dane. Aż 40% badanych zadeklarowało, że informacja ta wpłynęła na ich zachowanie związane z ochroną tożsamości.

28 stycznia obchodzimy Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych, ustanowiony przez Radę Europy, by przypominać o wartościach, takich jak prawo do prywatności, zaufania i bezpieczeństwa. Dzień ten to przede wszystkim okazja do zwrócenia uwagi na kwestie związane z potrzebą stałego podnoszenia poziomu wiedzy w zakresie ochrony swoich danych osobowych.

Polacy o bezpieczeństwie swoich danych

– Jak wynika z badania Biura Informacji Kredytowej* aż 44% Polaków w wieku 15-65 lat zetknęło się w swoim życiu z sytuacjami bezpośrednio bądź potencjalnie zagrażającymi bezpieczeństwu danych. – twierdzi Marcin Gozdek, dyrektor odpowiedzialny w BIK za rynek klientów detalicznych. – Najczęściej były to zdarzenia powiązane z utratą dokumentów tożsamości – z ich zgubieniem (16%), bądź kradzieżą (10%). Co dziesiąty badany doświadczył próby podszycia się pod niego w sieci internetowej – dodaje Marcin Gozdek. Stosunkowo często wskazywano także na problemy związane z kradzieżą haseł do skrzynki mailowej, portali społecznościowych (9%). Ze statystyk wynika, że najbardziej narażeni na kradzież danych są mężczyźni, osoby o ponadprzeciętnych zarobkach oraz osoby z wyższym wykształceniem.

Ochrona przed wyłudzeniem kredytu

O kradzieży tożsamości mówimy w sytuacji, w której ktoś wejdzie w posiadanie naszych danych osobowych i wykorzysta je wbrew naszej woli, podszywając się pod nas. – Od ponad roku prowadzimy akcję edukacyjną „Nieskradzione.pl”, w ramach której tłumaczymy, że nasz dowód, a przede wszystkim dane na nim zawarte, mogą stać się łupem przestępcy i zostać wykorzystane w celu wyłudzenia kredytu – zauważa Marcin Gozdek.  – Nasze badania wskazują, że Polacy mają coraz większą świadomość, jak ważny jest ich podstawowy dokument tożsamości. Blisko ¾ badanych potwierdziło, że nie udostępnia dowodu osobistego osobom do tego nieuprawnionym oraz nie pozostawia go poza zasięgiem wzroku.

Obawę o nieuprawnione wykorzystanie skradzionej tożsamości wzbudziły też medialne doniesienia o podejrzeniach wycieku danych osobowych z bazy PESEL. Dla co drugiej osoby, która słyszała o tym wydarzeniu, sprawa ta wywołała poczucie lęku i obawy o własne dane, a 40% badanych deklaruje, że informacja ta wpłynęła na ich zachowanie związane z ochroną tożsamości. 16% badanych deklarowało zmianę swojej postawy twierdząc, że aktualnie zwracają baczną uwagę na to komu przekazują swoje dane lub wcale ich nie podają.

„Lepiej zapobiegać niż leczyć”

Prewencyjne działanie jest najlepszym rozwiązaniem we wszystkich sytuacjach, w których niepokoimy się o bezpieczeństwo naszych danych osobowych. Na polskim rynku jest narzędzie zapewniające ochronę – Alerty BIK.  O tej usłudze wie już 39% osób, a ponad 1/4 spośród badanych, doceniając ochronną rolę Alertów BIK, skłonna jest z nich skorzystać.

– Alerty BIK to narzędzie, które zabezpiecza przed wyłudzeniem kredytu na nasze dane oraz tych pożyczek, które udzielane są przez firmy pożyczkowe korzystające z zasobów BIK – mówi Marcin Gozdek. – Alert przesłany za pomocą maila i SMS-a powiadamia nas za każdym razem, gdy w BIK pojawi się pytanie o naszą historię kredytową, będące częścią procesu kredytowego. Jeśli sami nie składaliśmy żadnych wniosków o kredyt, nic nie kupowaliśmy na raty ani nie poręczaliśmy kredytu, jak również nasz własny bank nie przygotowuje oferty dla nas, to pojawienie się alertu może oznaczać, że ktoś próbuje wziąć kredyt na nasze nazwisko. Dzięki informacji z BIK i podjęciu właściwych działań mamy szansę szybko i skutecznie zareagować na niepokojące sygnały. Więcej informacji o tym, jak w pełni chronić swoje kredyty znajduje się na portalu BIK.

Upowszechnianie wiedzy o skutkach zagrożeń

O potrzebie propagowania idei bezpiecznej tożsamości z pewnością przypomina Dzień Ochrony Danych Osobowych, jednak pomocą do popularyzowania tej wiedzy na co dzień jest platforma edukacyjna Nieskradzione.pl. To adres, który zainteresuje osoby z różnych pokoleń, bo każdy znajdzie na stronie proste patenty na bezpieczeństwo na co dzień, a także zbiór praktycznych porad, m.in. wskazówki  co do zastrzegania zagubionego dowodu osobistego, również poza granicami kraju, czy możliwości zabezpieczenia się przed kradzieżą danych osobowych.

Strona powstała w 2015 roku w odpowiedzi na rosnące zagrożenia związane z kradzieżą tożsamości, we współpracy Biura Informacji Kredytowej i Komendy Głównej Policji w ramach inicjatywy ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Nieskradzione.pl.

* Badanie zrealizowane na zlecenie BIK przez ARC Rynek i Opinia, na grupie 15-65 lat, CAPI i CAWI, N=1000, listopad 2016 r.

Alina Stahl
Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej jest partnerem programu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, w module „Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym”.

Więcej: www.nzb.pl oraz www.facebook.com/NowoczesneZarzadzanieBiznesem

NZB - logotypy - partnerzy