BIK: Dojrzałe kobiety nie boją się kredytów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

analiza.02.400x300Z najnowszej analizy Biura Informacji Kredytowej wynika, że kobiety w wieku pomiędzy 47 a 65 rokiem życia są dominującą grupą, jeśli chodzi o odsetek posiadaczek kredytów konsumpcyjnych w całej populacji kobiet i jedynie w tym pokoleniu jest ich więcej niż mężczyzn w przypadku tego rodzaju kredytów.

Dane Biura Informacji Kredytowej pokazują, że prawie 60 proc. mężczyzn z pokolenia X (a więc pomiędzy 32 a 46 rokiem życia) posiada przynajmniej jedno czynne zobowiązanie kredytowe. Gdy analizujemy poszczególne pokolenia kredytobiorców pod kątem płci, możemy zaobserwować ciekawe zjawiska. Występują bowiem różnice zarówno pomiędzy poszczególnymi pokoleniami kobiet i mężczyzn, jak również pomiędzy kobietami a mężczyznami w ramach tego samego pokolenia. Na przykład, tylko co trzeci mężczyzna z pokolenia Y (pomiędzy 18 a 31 rokiem życia) ma kredyt.

140805.bik.01.550x

Ciekawe zjawisko dotyczy także kredytów konsumpcyjnych (ratalnych i gotówkowych). Kobiety z generacji osób dojrzałych, czyli 47-65-latki są dominującą grupą, jeśli chodzi o odsetek posiadaczek kredytów konsumpcyjnych w całej populacji kobiet i jedynie w tym pokoleniu jest ich więcej niż mężczyzn, odpowiednio 28% i 27%. Natomiast najwięcej mężczyzn, którzy mają kredyt konsumpcyjny w relacji do liczebności danego pokolenia, jest wśród 32-46-latków (pokolenie X) – 31 proc. mężczyzn z tego pokolenia ma czynny kredyt konsumpcyjny. W kolejnych dwóch pokoleniach (osób dojrzałych i seniorów) aktywność mężczyzn w zakresie zaciągania kredytów konsumpcyjnych sukcesywnie zmniejsza się.

140805.bik.02.550x

Interesująca obserwacja w przypadku kredytów mieszkaniowych dotyczy pokolenia Y, gdyż czynny kredyt mieszkaniowy ma więcej młodych kobiet niż mężczyzn. Zdaniem prof. Waldemara Rogowskiego z Biura Informacji Kredytowej można to częściowo próbować wyjaśniać tym, że młode kobiety szybciej niż młodzi mężczyźni usamodzielniają się, zatem więcej kobiet niż mężczyzn z pokolenia Y zaciąga kredyt mieszkaniowy na własne mieszkanie.

Największą liczbę kredytobiorców zarówno kobiet jak i mężczyzn mających kredyt mieszkaniowy stanowią 32-47-latkowie (pokolenie X), średnio co piąta kobieta i mężczyzna. Co ciekawe różnica pomiędzy kobietami mającymi kredyt mieszkaniowy, a mężczyznami posiadającymi kredyt mieszkaniowy wynosi tylko ok. 1 p.p. na korzyść mężczyzn. W przypadku pokolenia Y różnica ta wynosi 2 p.p. na korzyść kobiet. – Sytuacja ta nie powinna zaskakiwać, zważywszy na fakt, że większość kobiet i mężczyzn w tym wieku jest już w stałych związkach i zaciągają kredyt mieszkaniowy wspólnie – mówi Waldemar Rogowski.

140805.bik.03.550x

 Najwięcej aktywnych kart kredytowych znajduje się w portfelach mężczyzn i kobiet z pokolenia X, odpowiednio 16% i 12%. Warto dodać, że w przypadku pokolenia osób dojrzałych praktycznie taka sama liczba kobiet jak i mężczyzn posiada czynną kartę kredytową (różnica wynosi jedynie 1pp.). Pokolenie seniorów mniej chętnie korzysta z kart kredytowych, dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet. – Można próbować zjawisko to tłumaczyć tym, że osoby w tym wieku zazwyczaj mają już swoje przyzwyczajenia i są konserwatywne w swoich zachowaniach kredytowych. Jeżeli już potrzebują sfinansować jakiś zakup, to preferują tradycyjne kredyty bankowe (konsumpcyjne) – tłumaczy prof. Rogowski.

140805.bik.04.550x

 Kluczowe wnioski z analizy Biura Informacji Kredytowej:

  • Aktywność kredytowa mężczyzn i kobiet jest największa w pokoleniu X. W kolejnych dwóch pokoleniach – osób dojrzałych i seniorów aktywność kredytowa maleje.
  • W przypadku kredytów konsumpcyjnych ciekawym zjawiskiem jest to, że kobiety 47-65 letnie chętniej korzystają z kredytu od mężczyzn z tego pokolenia, choć różnica jest niewielka i wynosi 1 p.p. W trzech pozostałych pokoleniach to mężczyźni są bardziej skłonni do zaciągania kredytu konsumpcyjnego.
  • W przypadku kredytów mieszkaniowych w pokoleniu X średnio co piąta osoba zarówno kobieta, jak i mężczyzna, korzysta z kredytu mieszkaniowego. Pomiędzy kobietami i mężczyznami w poszczególnych pokoleniach występują małe różnice. Jedynie w przypadku pokolenia Y, w którym duża liczba kobiet i mężczyzn to single, różnica wynosi 2 p.p. na korzyść kobiet.
  • W pokoleniu X aż o 4 p.p. więcej mężczyzn niż kobiet posiada aktywną kartę kredytową. W pozostałych trzech pokoleniach dla kart kredytowych nie obserwujemy tego zjawiska w takiej skali, różnice wynoszą maksymalnie 2 p.p.

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej