Prezesi BGK i Santandera za udostępnieniem kredytu technologicznego większym firmom

Prezesi BGK i Santandera za udostępnieniem kredytu technologicznego większym firmom
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Banki w procesie odbudowy i transformacji gospodarki po pandemii, wsparcie MŚP, rozwój zrównoważonego finansowania w Polsce - na ten temat rozmawiali podczas "Kwadransa z EKF", Prezes BGK, Beata Daszyńska-Muzyczka oraz Prezes Santander Bank Polska, Michał Gajewski.

Mówiąc o wpływie pandemii na polskie firmy, Michał Gajewski prezes Zarządu Santander Bank Polska przytoczył wyniki badań przeprowadzone wśród małych i średnich firm, które pokazały, że 57 procent z nich uważa, że skutki Covid-19 zagrażają ich działalności.

Nie tylko Covid-19 jest wyzwaniem

To jego zdaniem, pokazuje jak dużego wsparcie potrzebują polskie MSP, przede wszystkim w postaci szerszego niż dotąd dostępu do finansowania.

Ale jak zaznaczył wyzwania przed jakimi stoją polskie firmy wynikają nie tylko z pandemii, ale przede wszystkim są tworzone przez zmiany jakie zachodzą w gospodarce światowej. Chodzi o zmiany dotyczące ochrony środowiska, transformacji cyfrowej i cyberbezpieczeństwa.

– Wyzwaniem dla polskich małych i średnich firm są wymagania środowiskowe, które nasze przedsiębiorstwa muszą spełniać jeśli już w tej chwili eksportują lub zamierzają eksportować swoje usługi –  mówił Michał Gajewski prezes Zarządu Santander Bank Polska.

Jak zauważył, do tej pory 27 procent MSP – klientów banku, którym kieruje, finansowało swój rozwój z kredytu bankowego. Głównie inwestowano ze środków własnych. To zdaniem prezesa Santandera pokazuje jak ogromny potencjał do rozwoju akcji kredytowej kryje się w tych firmach.

Problem tylko w tym, aby przedsiębiorstwa chciały inwestować nie tylko ze środków własnych.

Siła gwarancji w pandemii

Michał Gajewski uważa, że sposobem na zachęcanie MSP do inwestowania z pożyczonych środków jest obniżanie kosztów kredytu. Pomaga w tym program gwarancji de minimis oferowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. To są gwarancje do 80 procent zaangażowania kredytowego na trzy lata.

Wspólnym zadaniem dla BGK i banków komercyjnych jest dotarcie do przedsiębiorców z informacją o szerokim wachlarzu usług finansowych z jakich mogą skorzystać

Zdaniem Beaty Daszyńskiej-Muzyczki, Prezes Zarządu BGK gwarancje de mninimis szczególnie w czasie pandemii pokazały swoją siłę i możliwość pozytywnego oddziaływania nie tylko na firmy, ale także na banki.

Jak podkreśliła zwiększenie zabezpieczeń do 80 procent stało się ważnym elementem tarczy antykryzysowej. Od 2013 roku, czyli od momentu uruchomienia tego instrumentu, do chwili obecnej, przy znacznym przyśpieszeniu w czasie pandemii, 220 tysięcy firm skorzystało z tego zabezpieczenia na kwotę 190 mld złotych uruchomionego finansowania.

W jej opinii wspólnym zadaniem dla BGK i banków komercyjnych jest dotarcie do przedsiębiorców z informacją o szerokim wachlarzu usług finansowych z jakich mogą skorzystać.

Co zrobić aby skutecznie wykorzystać unijne i krajowe środki na transformację energetyczną i cyfrową?

Michał Gajewski, zwrócił uwagę na ogromne zainteresowanie MSP Kredytem Technologicznym. Jego zdaniem ten produkt powinien być dostępny także dla większych firm, które przekraczają pułap 50 mln euro obrotu w skali roku.

W jego opinii kluczową sprawą jest znalezienie odpowiedzi na pytanie jak z obecnych form wsparcia MSP przejść na długoterminowe kredytowanie inwestycyjne, po to aby zwiększyć konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i wzmocnić polską gospodarkę.

Prezes Beata Daszyńska-Muzyczka uznała, że rozszerzenie kredytu technologicznego na większe firmy jest dobrym pomysłem. Zaznaczyła przy tym, że nasze duże przedsiębiorstwa to w istocie średnie firmy w rozumieniu klasyfikacji europejskiej.

BGK wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym zamierza wspierać inwestycje i projekty tzw. gospodarki obiegu zamkniętego. Na ten cel do 2023 roku ma być przeznaczone 10 mld euro. Jest to kolejny instrument, który BGK chce wdrażać wspólnie z bankami komercyjnymi.

Prezes Gajewski przywołał w tym miejscu badania McKinsey’a, z których wynika, że trzeba wydać 380 mld euro po to aby gospodarka polska stała się zeroemisyjną w do roku 2050.

Jak stwierdzili zgodnie prezesi BGK i Santandera pojawia się ogromna szansa dla firm i dla banków zrobienia biznesu na transformacji energetycznej i cyfrowej.

Beata Daszyńska-Muzyczka zaznaczyła, że bez współpracy banku rozwojowego z bankami komercyjnymi, spółdzielczymi, firmami leasingowymi nie da się skutecznie wykorzystać i dystrybuować do firm ogromnych środków finansowych, które będzie miała Polska na przeprowadzenie obu wspomnianych transformacji.

Finansowanie transformacji bez podatku bankowego

Michał Gajewski zaznaczył, że tak duże transformacje wymagają długookresowego finansowania, a to z kolei wiąże się z oczekiwaniem stabilnego prawa, odpowiedniej ceny pieniądza, po to aby polskie banki mogły konkurować z zagranicznymi w finansowaniu tego typu inwestycji.

Przypomniał w tym miejscu postulat środowiska bankowego aby finansowanie przez banki przedsięwzięć rozwojowych, transformacyjnych było wyjęte spod podatku bankowego, co też podniosłoby konkurencyjność naszych banków, które mają w Polsce licencję i tu płacą ogromne podatki.

Prezes BGK także wskazała na stabilność przepisów i pewność finansowania. Z jej wypowiedzi wynikało, że jeśli prywatnie inwestycje mają silnie zaistnieć w polskiej gospodarce to przedsiębiorcy muszą mieć długoterminową pewność stabilnego otoczenia prawno-gospodarczego.

Źródło: aleBank.pl