Bez banków nie będzie transformacji energetycznej?

Bez banków nie będzie transformacji energetycznej?
V. Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej 2019 Fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O perspektywach i nowych ścieżkach rozwoju przedsiębiorstw, potencjale polskiego rynku fuzji i przejęć oraz nowych technologiach w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej dyskutują uczestnicy Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

#PawełBorys: Bez bankowości inwestycyjnej zmiana energetyczna się nie wydarzy @Grupa_PFR @EFCongress

9 października 2019 roku w Centrum Giełdowym w Warszawie rozpoczął się V Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. Celem Kongresu jest zapewnienie platformy debaty oraz wymiany ocen, oczekiwań i doświadczeń między przedstawicielami instytucji finansowych i publicznych a przedsiębiorcami – zapewniają organizatorzy konferencji, która jest inicjatywą Europejskiego Kongresu Finansowego skoncentrowaną na dyskusji o finansowaniu i wspieraniu przedsiębiorstw przez prywatne i publiczne instytucje finansowe i rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań stawianych rynkowi finansowemu przez przedsiębiorców.

Współorganizatorami Kongresu są: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, Bank Pekao S.A. oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podczas tegorocznej, piątej edycji Kongresu – który otworzyli: Leszek Pawłowicz, dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej, Michał Krupiński, prezes zarządu Banku Pekao S.A. i Jacek Fotek, wiceprezes zarządu, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – uczestnicy przez dwa dni rozmawiać i dyskutować będą m.in. o perspektywach i nowych ścieżkach rozwoju zarówno dużych, jak i małych, dopiero startujących  przedsiębiorstw, potencjale polskiego rynku fuzji i przejęć oraz nowych technologiach w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.

Transformacja energetyczna

Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju w wystąpieniu inauguracyjnym podkreślił, że w tym roku, obok tradycyjnie już podejmowanych tematów, zakres problematyki Kongresu został poszerzony o bankowość inwestycyjną. – Jest luka, którą trzeba zapełnić… Najlepszym przykładem jest fakt, że potrzeba 300 mld zł do przeprowadzenia w dekadę transformacji energetycznej w Polsce. Transformacja energetyczna to bowiem jeden z kluczowych priorytetów w naszej nowej perspektywie – dodał prezes Paweł Borys. Jego zdaniem: bez bankowości inwestycyjnej zmiana energetyczna się nie wydarzy.

Skalę problemu transformacji energetycznej w naszym kraju, podczas debaty podkreślali także przedstawiciele środowiska bankowego: Michał Krupiński, prezes zarządu Banku Pekao S.A. Przemysław Gdański, prezes zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Joao Bras Jorge, prezes zarządu Banku Millennium S.A

Rozwój dzięki współpracy z partnerem finansowym

Tegoroczną konferencję otworzyła debata: „Perspektywy i nowe ścieżki rozwoju. Jakie wsparcie może zapewnić partner finansowy?”, którą prowadzili: Michał Krupiński, prezes zarządu Banku Pekao S.A. oraz Jerzy Gajewski, prezes zarządu Grupy NDI S.A. Uczestnicy panelu dyskutowali o tym, jak w dzisiejszych czasach na rynku, powinno działać przedsiębiorstwo i co musi robić, aby się na nim utrzymać.

Prelegenci biorący udział w dyskusji, ze strony przedsiębiorców: Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza, Ewa Kruchelska, wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, CRIST S.A., Henryk Orfinger, wiceprezes zarządu, Dr Irena Eris S.A., Jacek Świderski, prezes zarządu, Wirtualna Polska Holding S.A., Sławomir Żygowski, prezes zarządu, GE Power oraz ze strony środowiska bankowego: Michał Krupiński, prezes zarządu Banku Pekao S.A., Przemysław Gdański, prezes zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Joao Bras Jorge, prezes zarządu Banku Millennium S.A.

Uczestnicy debaty mówili, że: przedsiębiorstwo, żeby móc działać obecnie na rynku musi się stale rozwijać, stosować nowe technologie, wprowadzać nowe produkty, poszukiwać nowych rynków zbytu, a nierzadko prowadzić badania wyznaczające nowe cele. Zarówno przedsiębiorcy, jak i bankowcy byli zgodni, że to trudne zadania i że w każdym przypadku wymagające nakładów finansowych, do których nie tylko potrzeba własnych środków, ale często także nawiązania współpracy z partnerem finansowym.

Joao Bras Jorge, prezes zarządu Banku Millennium S.A. zapewniał, że: we współpracy między firmą a bankiem najważniejsze jest zaufanie i rozumienie konkretnych potrzeb. – Zaufanie to jednak droga dwukierunkowa. Na zaufanie trzeba solidnie zapracować, żeby je zbudować – podkreślił Przemysław Gdański, prezes zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.

W kuluarach, pierwszego dnia Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej rozmawiano także o tym,  czy możliwa jest pomoc banków w zdobywaniu know-how z sektora finansowego dla startupów. Które obszary technologii np. AI, Blockchain, Quantum Computing, IoT mogą być uwiarygodnieniem start-upu dla partnera finansowego – banku?

A także zastanawiano się, które sektory poza bankowością powinny wspierać start-upy aby maksymalizować przychody i wpływać na rozwój biznesu.

Źródło: aleBank.pl