BESI Grupo Novo Banco o bankach: Bank Millennium , ING Bank Śląski, Bank Pekao, Bank Handlowy, PKO BP, mBank, BZ WBK, Getin Noble Bank, Alior Bank

BESI Grupo Novo Banco o bankach: Bank Millennium , ING Bank Śląski, Bank Pekao, Bank Handlowy, PKO BP, mBank, BZ WBK, Getin Noble Bank, Alior Bank
Fot. stock.adobe.com/ReisMedia
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Analitycy BESI Grupo Novo Banco dnia 12 grudnia b.r. wydali rekomendacje dla następujących spółek sektora bankowego: Bank Millennium, ING Bank Śląski, Bank Pekao, Bank Handlowy, PKO BP, mBank, BZ WBK, Getin Noble Bank, Alior Bank.

Bank Millennium

W raporcie z 12 grudnia BESI Grupo Novo Banco podtrzymuje rekomendację KUPUJ dla Banku Millennium, z nową ceną docelową akcji 9,2 PLN (wcześniej 10 PLN). Analitycy obniżają swoją prognozę dla Millennium Banku na 2014E-2016E, odpowiednio o 5 proc./14 proc./14 proc., aby uwzględnić zapowiadane nowe opłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (ok. 4,8 proc. dochodów Millennium za 2014E), nieco słabsze od oczekiwanych wyniki za 3Q14 i wytyczne zarządu dotyczące skutków obniżenia stóp procentowych. BESI aktualizuje swoje założenie dotyczące kosztu kapitału do poziomu 7,8 proc. (z 8,2 proc.). Jeśli chodzi o działalność biznesową, Millennium utrzymuje dobre wyniki – według analityków bank sprawił najbardziej pozytywną niespodziankę swoim wynikiem przeglądu jakości aktywów (AQR), co jest szczególnie ważne w świetle historycznych obaw inwestorów związanych z jakością portfela kredytów hipotecznych Millennium – a 3Q14 był najlepszy w historii, jeśli chodzi o osiągnięte dochody i odnotowaną sprzedaż kredytów konsumpcyjnych. Po stronie ryzyk, BESI zwraca uwagę na niedawne niepotwierdzone doniesienie prasowe stwierdzające, że BCP rozważa sprzedaż 10-15 proc. udziałów w banku ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) (Puls Biznesu, 20.11.14).

ING Bank Śląski

W raporcie z 12 grudnia BESI Grupo Novo Banco podtrzymuje rekomendację KUPUJ dla ING Banku Śląskiego. Cena docelowa akcji została zwiększona do 163 PLN, ze 150 PLN, tak aby odzwierciedlała niższy zakładany koszt kapitału i spodziewane obniżenie dochodów (głównie w wyniku obniżek stóp). Analitycy zwiększają również swoje oczekiwania co do wolumenu kredytów ING o 6 proc., 11 proc. i 16 proc., odpowiednio za okresy 2014E/2015E/2016E. Według BESI strategia wzrostu sumy bilansowej ING Banku Śląskiego jest odpowiednia w obecnej sytuacji makro. Analitycy pamiętają obawy dotyczące górnego pułapu wypłaty dywidendy 50 proc., ale patrząc perspektywicznie uważają, że opcjonalnie optymalizacja kapitałowa poprzez potencjalną emisję długu podporządkowanego o wartości ok. 1 mld PLN może pomóc ING zwiększyć wypłaty w kolejnych latach.

Bank Pekao

W raporcie z 12 grudnia BESI Grupo Novo Banco zmienia swoją rekomendację dla Banku Pekao na NEUTRALNĄ, z ceną docelową akcji wynoszącą 200 PLN (z rekomendacji Kupuj, przy cenie docelowej 230 PLN), ponieważ zdaniem analityków akcje Banku Pekao są wyceniane z odpowiednią premią względem spółek o podobnym profilu, pozostawiając niewiele miejsca na pozytywne niespodzianki. Zmiana założenia BESI co do stóp procentowych, wpływ nowych regulacji oraz korekta szacunków analityków dotyczących skutków wycofania środków zgromadzonych w funduszach emerytalnych każe im obciąć prognozy zysku netto banku na 2014E, 15E i 16E, odpowiednio o 13 proc., 27 proc. i 30 proc. BESI uważa, że Pekao generuje wartość dla inwestorów w dwojaki sposób: powiększa swoją sumę bilansową powyżej poziomu rynkowego i płaci atrakcyjną dywidendę (stopa dywidendy powyżej 5 proc. w 2015/16), ale jest to odzwierciedlone w 6 proc. premii względem spółek o podobnym profilu (na podstawie wskaźnika P/E za 2015/16). W krótkim terminie Bank Pekao ma do czynienia z silną presją na marżę, z którą radzi sobie dzięki zyskom ze sprzedaży obligacji.

Bank Handlowy

W raporcie z 12 grudnia BESI Grupo Novo Banco aktualizuje swoją rekomendację dla Banku Handlowego ze Sprzedaj na NEUTRALNĄ, z nową ceną docelową akcji 112 PLN (było 99 PLN) na skutek obniżenia założeń w zakresie kosztu kapitału i zmian w dochodach za okresy 2014E/2015E/2016E o +20 proc./-8 proc./-17 proc., ponieważ analitycy uwzględniają ryzyka, które się pojawiły (obniżka stóp, BFG, opłata interchange). Dalszy spadek rentowności i najwyższa stopa dywidendy wśród polskich banków to pozytywy, które niweluje fakt, że gdy rentowności przestaną spadać, dochody Banku Handlowego prawdopodobnie ulegną znacznemu pogorszeniu. Poza tym, strategia banku i proces restrukturyzacji jego segmentu detalicznego bardzo różnią się od tego, co robią na przykład ING Bank Śląski i Bank Pekao. BESI uważa, że najsilniejsze ryzyko spadkowe wystąpiłoby, gdyby rentowność obligacji przestała spadać, natomiast największe ryzyko wzrostowe stanowiłby rosnący udział w rynku kredytów.

PKO BP

W raporcie z 12 grudnia BESI Grupo Novo Banco obniża rekomendację dla PKO BP na NEUTRALNĄ, z ceną docelową akcji 38,0 PLN (z rekomendacji Kupuj i ceny docelowej 48,0 PLN), co odzwierciedla przede wszystkim zmianę w przewidywaniach analityków co do stóp procentowych i mniejszego niż w przeszłości apetytu PKO BP na wzrost wolumenu kredytów. Niższa marża i niższe wolumeny skłaniają BESI do redukcji prognozowanych dochodów na lata 2014/15/16 o 10 proc./34 proc./36 proc. Analitycy uważają, że PKO BP jest odpowiednio wycenione jak na scenariusz braku dalszych obniżek stóp procentowych w Polsce i brak podwyżki stóp w ciągu najbliższych 1-2 lat (co zakładają analitycy). BESI zwraca uwagę na niezachęcającą stopę dywidendy za 2015E wynoszącą 2,8 proc., ponieważ CT1 PKO BP na 2014E może być na poziomie 12,0 proc. – minimum wymagane przez KNF do wypłaty do 50 proc. dochodów z 2014E.

mBank (poprzednio BRE Bank)

W raporcie z 12 grudnia BESI Grupo Novo Banco podtrzymuje rekomendację NEUTRALNĄ dla mBanku, z niezmienioną ceną docelową akcji 510 PLN. BESI uważa, że akcje spółki oferują obiecującą mieszankę prężnych przychodów i stosunkowo atrakcyjnej dywidendy, ale wstrzymują je rosnące koszty. Jednak wysoka wycena (P/BV 2,1x i P/E 16.7x za 2014E), w połączeniu z wciąż silną (15.8 mld PLN na koniec 3Q14) zależnością od finansowania Commerzbanku o zbliżającym się terminie spłaty również sprzyja NEUTRALNEJ opinii analityków o akcjach spółki.

BZ WBK

W raporcie z 12 grudnia BESI Grupo Novo Banco podnosi rekomendację dla BZ WBK do NEUTRALNEJ, z ceną docelową akcji 370 PLN (z rekomendacji Sprzedaj i ceny docelowej 350 PLN) ponieważ premia w wycenie w porównaniu ze spółkami o podobnym profilu znacznie się zmniejszyła. Na tym jednak entuzjazm BESI się kończy, ponieważ spółka odnotowała raczej słabe wyniki za 3Q14 i ma najniższą stopę dywidendy DY (z górnym pułapem na poziomie 2,5 proc.) wśród polskich banków wypłacających dywidendę. Nastroje rynkowe związane z jakością raportowanych wyników pogorszyły się i analitycy są sceptyczni co do zdolności spółki do powiększania portfela kredytów w tempie szybszym niż średnia dla rynku, a obaw tych nie kompensuje kilka czynników wspomagających dochody za 2015E (nabycie SCB, brak dalszych znacznych kosztów integracji, zysk typu one-off na AVIVĘ). Analitycy obniżyli swoje prognozy dochodów na okres 2014E-15E o 8 proc./15 proc./16 proc. aby odzwierciedlić obniżkę stóp z października 2014, słabe wyniki za 3Q14 i wpływ nowych regulacji (BFG, opłata interchange).

Getin Noble Bank

W raporcie z 12 grudnia BESI Grupo Novo Banco podtrzymuje rekomendację SPRZEDAJ dla Getin Noble Banku, z niezmienioną ceną docelową akcji 2,0 PLN. Analitycy uważają, że 2015E powinien być dla banku kolejnym trudnym rokiem, z możliwymi odpisami na przegląd jakości aktywów (AQR), rozczarowującymi kosztami depozytów i wyższymi opłatami dla BFG (Getin Noble Bank jest na nie najbardziej wyczulony, ponieważ ma najniższy zwrot z aktywów ważonych ryzykiem – RoRWA). Na dodatek, nie wspominając o skutkach podatkowych, Getin Noble powinien odnotować stopę zwrotu za 2014E na poziomie 6,0 proc. i być może zaledwie 6,7 proc. w 2015E.

Ponadto, Getin Noble Bank będzie jedynym obok Alioru bankiem znajdującym się w spektrum zainteresowania BESI, w przypadku którego analitycy nie spodziewają się dywidendy od dochodów za 2014E. Choć polityka dywidendowa Getin Noble Banku pozwala na wypłatę dywidendy na poziomie maksymalnie 50 proc., analitycy ostrożnie zakładają, że dywidend nie będzie wcale, zważywszy na fakt, że współczynniki wypłacalności spółki są bliskie granic wymaganych przez polskiego regulatora.

Alior Bank

W raporcie z 12 grudnia BESI Grupo Novo Banco podtrzymuje rekomendację SPRZEDAJ dla Alior Banku. Cena docelowa akcji została podniesiona do 67,2 PLN (z 60 PLN), tak aby odzwierciedlała niższy zakładany koszt kapitału. Choć premia P/E spółki w stosunku do spółek o podobnym profilu niemal zniknęła, analityków nadal niepokoją ryzyka długofalowe, zwłaszcza te związane z jakością portfela kredytowego Alior Banku.

Kamil Stolarski
Analityk
BESI Grupo Novo Banco