Bartosz Kublik powołany na prezesa BOŚ

Bartosz Kublik powołany na prezesa BOŚ
Bartosz Kublik. Źródło: BANK.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska powołała z dniem 11 kwietnia Bartosza Kublika na stanowisko wiceprezesa banku i powierzyła mu kierowanie pracami zarządu, jednocześnie powołując go na stanowisko prezesa pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz z dniem wydania tej zgody - podał BOŚ w komunikacie.

Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska powołała też z dniem 11 kwietnia ’24 do składu zarządu BOŚ na stanowiska wiceprezesów:

Tomasza Jodłowskiego,

Kamila Kuźmińskiego,

Krzysztofa Łabowskiego,

Michała Należytego.

Wszystkie powołania do zarządu Banku nastąpiły na nową, wspólną, trzyletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 11 kwietnia 2024 roku.

Do chwili obecnej Bartosz Kublik był wiceprezesem Związku Banków Polskich.

Prezes ZBP dr Tadeusz Białek gratulując Bartoszowi Kublikowi objęcia nowego stanowiska wyraził nadzieję na kontynuację dalszej, dobrej współpracy w ramach samorządu bankowego. 

„Dla Banku Ochrony Środowiska to bardzo dobra informacja, że kierowanie tym bankiem powierzono fachowcowi z wieloletnim doświadczeniem i udokumentowanymi sukcesami w sektorze bankowym” – dodał prezes ZBP.

Bartosz Kublik zadeklarował chęć dalszej aktywnej współpracy w ramach Związku Banków Polskich. Podkreślił, że działanie w ramach silnego samorządu gospodarczego banków i aktywne uczestnictwo w pracach Rad i komitetów ZBP zawsze pozostawało i pozostanie jednym z jego priorytetów, bowiem Związek stanowi jeden z najważniejszych elementów bezpiecznego i stabilnego sektora bankowego.

Czytaj także: Bartosz Kublik o swojej pracy i współpracy ze Związkiem Banków Polskich>>>

Skład zarządu BOŚ do 10 kwietnia ’24

Ze składu zarządu odwołany został z kolei wiceprezes Arkadiusz Garbarczyk.

Ponadto, rada nadzorcza Banku z dniem 4 kwietnia 2024 r. delegowała Artura Stefańskiego, członka rady nadzorczej, do czasowego pełnienia obowiązków wiceprezesa BOŚ do końca dnia 10 kwietnia 2024 roku.

Jak podano, Marcin Liberadzki oraz Marzenna Sendecka pozostają delegowani z ramienia rady nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków wiceprezesów do końca dnia 10 kwietnia 2024 roku.

Czytaj także: Jakich zmian w przepisach prawa oczekują bankowcy spółdzielczy?

Bartosz Kublik – biogram

Bartosz Kublik z bankowością spółdzielczą jest związany od 2002 roku. Ukończył studia wyższe w Wyższej Szkole Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku oraz studia podyplomowe w zakresie bankowości i finansów w SGGW w Warszawie, czytamy na stronie internetowej ZBP.

Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Prawa Europejskiego w Warszawie, studiów podyplomowych w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym w SGH w Warszawie.

W 2003 r. objął stanowisko dyrektora Oddziału Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Od 2007 r. w Zarządzie Banku, a od 1 marca 2012 r. na stanowisku prezesa zarządu.

Członek V kadencji Rady Zrzeszenia BPS (maj 2014 r. – styczeń 2016 r.)

Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. (w latach: 2012-2016).

Czynnie uczestniczył w tworzeniu Instytucjonalnego Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Od stycznia 2016r. do maja 2022 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.  

Od 2014 r. – członek Rady Związku Banków Polskich oraz przewodniczący Sekcji Banków Spółdzielczych w ramach Związku Banków Polskich.

Od kwietnia 2023 r. – wiceprezes Związku Banków Polskich.

Czytaj także: Wiceprezes ZBP o luce inwestycyjnej w polskiej gospodarce

Źródło: PAP BIZNES, Związek Banków Polskich / ZBP