Bankowość Spółdzielcza: Nowoczesny oddział w 2018 roku

Bankowość Spółdzielcza: Nowoczesny oddział w 2018 roku
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jak wynika z badań, dla klientów banków wciąż ważna jest możliwość bezpośredniego kontaktu z ich pracownikami. Banki spółdzielcze na koniec października 2017 r. dysponowały siecią obejmującą ok. jedną trzecią z 6721 oddziałów bankowych w kraju i zatrudniały jedną piątą ze 165 tys. pracowników sektora. Czy w roku bieżącym może to być znaczący kapitał?

Maciej Kowal

Mówi się, że bankowość nie jest już oparta na loka­lizacji. Jest to czynność, którą można wykonać, korzystając z aplikacji mobilnych, sztucznej inteligencji i oddziałów, i to bez udziału pracowników. Jak pisze Alan McIntyre w artykule „Bye-Bye Bank Branches, Hello Cloud„, opu­blikowanym w „Forbes”, zaznacza, że zmniejszać się będzie – wskutek rozwoju bankowości cyfrowej – glo­balna liczba oddziałów bankowych o 4 do 5% rocznie. W Skandynawii w ciągu ostatnich pięciu lat już za­mknięto połowę z nich. McIntyre informuje też, że mniej niż 10% klientów w USA twierdzi, iż w pełni ufa swojemu bankowi. Jednak, jego zdaniem, w roku 2018 sztuczna in­teligencja może zacząć odwracać ten trend, zapewniając kontekstualną, całościową poradę, którą klienci wciąż jeszcze są zainteresowani. Pod­kreśla on, że wkrótce pojawią się już pierwsze banki, które zaczną korzy­stać ze sztucznej inteligencji.

Nieważne kto, ale jak obsłuży klienta

Konsumenci, również klienci banków, są dziś mniej przywiązani do marek – no może z wyjątkiem tych, które kojarzą się z prestiżem. Większości z nich nie interesuje to, w jaki sposób i przy wykorzy­staniu jakich technologii zostaną obsłużeni. Chcą załatwić swoją sprawę. W minionym roku, w jed­nej ze swych wypowiedzi Adrien Kirschfink, dyrektor zarządzają­cy w Accenture Financial Services, stwierdził, że konsumenci nadal do­strzegają wartość oddziałów dla ich „...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI