Bankowość Spółdzielcza: Due diligence – czyli jak właściwie zbadać bank spółdzielczy?

Bankowość Spółdzielcza: Due diligence – czyli jak właściwie zbadać bank spółdzielczy?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dobie integracji sektora bankowego należyte przeprowadzenie procesu łączeniowego wydaje się być kwestią fundamentalną. Ważność poprawnego zrealizowania tego postępowania jest nie tylko istotna dla samych banków, decydujących się na integrację. Odpowiednio przeprowadzona fuzja jest również kluczowa dla stabilizacji i wzmacniania sektora spółdzielczego, a także takich podmiotów, jak instytucje gwarantujące depozyty wspomagające płynność i wypłacalność czy też organy nadzorcze

Michał Król

Postępowanie łączeniowe jest z natury rzeczy wieloetapowe. Nie umniejszając wagi innym jego elementom, jednym z kluczowych jest określenie, w sposób możliwie najbardziej adekwatny, nie tylko bieżącej sytuacji finansowej przyłączanego banku, ale i szeroko rozumianych kwestii prawnych oraz operacyjnych. Ten właśnie etap zwany jest powszechnie anglojęzycznym zwrotem due diligence.

Michał Król – dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse (specjalność: bankowość). Autor licznych publikacji, dotyczących głównie ilościowych oraz jakościowych metod pomiaru ryzyk bankowych. Uczestnik konferencji naukowych z obszaru finansów. Prezes zarządu Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie; przewodniczący Komitetu Sterującego ds. Strategii Zrzeszenia BPS na lata 2018-2026; członek grupy inicjatywnej przy Krajowym Związku Banków Spółdzielczych, której celem jest określenie potencjału rozwojowego bankowości spółdzielczej.

Due diligence i jego struktura

Due diligence (d&d) oznacza wprost należytą staranność. Stąd już z samej definicji tego pojęcia można wyprowadzić kilka wniosków. Badanie due diligence należy zatem przeprowadzić w sposób staranny, pełny, obiektywny tak, by osiągnąć możliwe najlepszą wiedzę służącą do podjęcia finalnej decyzji biznesowej. Badanie to winno co do zasady ograniczyć występującą asymetrię informacji pomiędzy bankiem przejmowanym a przejmującym.

Choć sam proces due diligence jest szeroko opisywany w literaturze, w przypadku takich instytucji, jakimi są banki spółdzielcze, ilość opracowań uwzględniających ich szczególny charakter finansowo-organizacyjny jest znikoma. Stąd też podjęcie próby zdefiniowania tzw. mapy drogowej tego rodzaju badania dla sektora spółdzielczego może okazać się bardzo przydatne.

Jak na wstępie wskazano, z pozoru wydawać by się mogło, że analiza due diligence koncentrować się powinna głównie na obszarze finansowym. Choć bez wątpienia jest to ważny element oceny przedsiębiorstwa, jakim jest bank spółdzielczy, nie wolno pomijać takich sfer, jak prawna czy operacyjna. Oczywiste jest, że takich dziedzin badania można wymienić więcej, przy czym, uwzględniając specyfikę banków spółdzielczych, właśnie te trzy uznać trzeba za kluczowe.

Zatem, uwzględniając powyższą koncepcję, zasadne wydaje się, by wyróżnić pięć etapów przygotowania badania due diligence (patrz rys. 1).

Idąc dalej, kolejną fazą due diligence jest przypisanie obszarom ramowym tzw. obszarów głównych, które podlegałyby obligatoryjnemu badaniu. Analizując specyfikę sektora spółdzielczego, na rys. 2 przedstawiono przykładową koncepcję typizacji obszarów głównych.

Choć każdy z ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI