Bankowość i Finanse | Wywiad miesiąca | Banki spółdzielcze potrafią przechodzić nawet przez poważne światowe kłopoty

Bankowość i Finanse | Wywiad miesiąca | Banki  spółdzielcze potrafią przechodzić nawet przez poważne światowe kłopoty
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W przypadku bankowości spółdzielczej optymalna jest strategia umiarkowanego rozwoju, która przejawia się w dywersyfikacji na różne segmenty rynku, w podejściu do klienta w sposób dopasowany do jego możliwości, w ofercie tradycyjnych produktów, ogólnie rozumianych jako depozyt, kredyt i rozliczenie, ale w różny sposób. Bo świat się zmienia, a wraz z nim preferencje i potrzeby naszych klientów, które są źródłem naszego działania - podkreśla Artur Adamczyk, prezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości w rozmowie z Pawłem Minkiną i Karolem Mórawskim.

Jak sektor bankowości spółdzielczej dostosowywał się w ciągu ostatnich dekad do dynamicznie zmieniających się realiów rynkowych?

– Nowoczesne podejście do bankowości spółdzielczej, w ramach którego banki wyodrębniły centra kompetencyjne w postaci banków zrzeszających, liczy w Polsce 30 lat. Funkcjonujące wtedy regionalne banki zrzeszające dwie dekady temu utworzyły Bank Polskiej Spółdzielczości. Na przestrzeni tych dwudziestu lat świat się bardzo zmienił, także w obszarze rynku finansowego i bankowości spółdzielczej. Banki spółdzielcze przeszły metamorfozę od podmiotów, które obsługiwały przede wszystkim rolników i rzemieślników, ku bankom uniwersalnym, zakotwiczonym w społecznościach lokalnych.

Dziś, oprócz wspomnianych rolników, mamy w Zrzeszeniu bardzo duży portfel małych i średnich firm, blisko współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego, obsługujemy również klientów indywidualnych. Spójrzmy na same liczby – od 2002 r. suma bilansowa bankowości spółdzielczej wzrosła z 23,5 mld zł do 177 mld zł. Jeżeli chodzi o udział w sektorze, zwiększyliśmy go o 1,6 pkt. proc. do 6,6% na koniec czerwca br. Oznacza to, że zwiększyliśmy udział w rynku. A jeśli chodzi o liczbę podmiotów, to bankowość spółdzielcza obsługuje blisko 70% rolników w Polsce, prawie 60% jednostek samorządu terytorialnego i 20% małych i średnich firm. Zdaję sobie sprawę, że liczby – w sensie wartości portfeli – mogą wskazywać na nieco mniej, ale to z uwagi na fakt prowadzenia działalności na obszarach, gdzie są nieco mniejsze firmy i mniejsze samorządy. Co do zasady, kapitał z całego świata przybywa do wielkich aglomeracji, a my jesteśmy tymi, którzy zamieniają te skromniejsze oszczędności lokalne w większe inwestycje na poziomie lokalnym.

Czy współczesny klient zmienił wymagania wobec bankowości spółdzielczej, a może poszukuje rozwiązań poza sektorem?

– W niektórych krajach zachodnioeuropejskich bankowość spółdzielcza ma zdecydowanie większy udział w całości sektora bankowego niż u nas, w Niemczech to jest 20%, we Francji – w zależności od szacunków – ok. 60%. Mam wrażenie, że czasem posługujemy się sztucznym podziałem na klienta tradycyjnego z obszarów wiejskich i cyfrowego z dużych aglomeracji. W rzeczywistości tych podziałów geograficznych jest coraz mniej, choćby dlatego, że dziś bankować w sposób cyfrowy może każdy, kto ma dostęp do internetu. W metropoliach jest mnóstwo klientów korzystających z oddziałów, na co skądinąd wskazuje mnogość placówek bankowych.

A jak bankowość spółdzielcza odnajduje się w sferze IT? Jest to specyficzna kategoria bankowości, w której nie big data, tylko relacje bezpośrednie decydują o znajomości klienta. Bankowość komercyjna już określiła kierunek wejścia w chmurę i big data, czy spółdzielcy też będą podążać w tym kierunku, a może wykorzystają potencjał relacji z klientem i jego bezpośredniej znajomości?

– Relacyjność jest siłą bankowości spółdzielczej, niemniej w dzisiejszym świecie, przy aktualnych potrzebach i sposobach komunikacji nie zamierzamy rezygnować z czerpania wiedzy z danych. To musi być synteza tych podejść, uwzględniająca znajomość klienta, w czym banki spółdzielcze czują się bardzo dobrze. Proszę zobaczyć, że w bankach spółdzielczych tylko nieco ponad 30% upoważnionych skorzystało do tej pory z ustawowych wakacji kredytowych. To efekt relacji, znajomości klienta i więzi pomiędzy nim a bankiem spółdzielczym. Ale nie unikamy w Zrzeszeniu również podejścia, w którym na poziomie kompetencji banku zrzeszającego będziemy budować wiedzę, wykraczającą poza samą relację. Wiedzę, która pozwoli uczynić obsługę klienta jeszcze efektywniejszą i bardziej dopasowaną do jego potrzeb.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że kilkadziesiąt lajków na różnego rodzaju portalach społecznościowych powie o nas więcej, niż my sami wiemy o sobie. W związku z tym nie możemy tego aspektu zaniedbywać i musimy o nim pamiętać. Do tematu chmury podchodzimy racjonalnie – zdajemy sobie sprawę z oszczędności, jakie może ona wykreować, ale tylko wtedy, gdy organizacyjnie będziemy do tego przygotowani. Wymaga to od zespołów wdrażających podejścia multidyscyplinarnego, a także innego rozumienia roli służb IT w banku. Eksperci potrafiący korzystać z chmury będą musieli być po prostu w każdym obszarze.

Przejdźmy do aspektów regulacyjnych funkcjonowania sektora. Czy można wskazać takie przepisy, które wyjątkowo ciążą bankowości spółdzielczej, jak i takie, które wspierają ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK