Bankowość i Finanse | Technologie – Debata Redakcyjna | Gotowi na wejście w zwinny, zautomatyzowany świat

Bankowość i Finanse | Technologie – Debata Redakcyjna | Gotowi na wejście w zwinny,  zautomatyzowany świat
Fot. bakhtiarzein/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Branża bankowa stoi w obliczu bezprecedensowych wyzwań, a kryzysy, jakich nie brakowało na przestrzeni ostatnich dwóch lat, tylko zwiększają ich rozmiar. Aby sprostać konkurencji globalnych gigantów, niezbędne jest właściwe wykorzystanie możliwości, jakie dają nowoczesne technologie, w szczególności w dziedzinie automatyzacji oraz standaryzacji procesów. Warunki brzegowe narzuca również rynek pracy. Przy dużym deficycie specjalistów IT wysokie zarobki nie wystarczą, by powstrzymać odpływ fachowców do branż cyfrowych. Eliminacja powtarzalnych, mechanicznych czynności i zaoferowanie udziału w kreatywnym zespole, realizującym ambitne przedsięwzięcia staje się wręcz koniecznością.

Aby osiągnąć wszystkie wskazane wyżej cele, niezbędne jest właściwe sformatowanie współpracy z dostawcami technologii. Jedynie wtedy realne staje się wdrażanie procesów nie tylko w zgodzie z ogólną strategią organizacji, ale również po myśli pracowników. To zadanie niezwykle odpowiedzialne, acz warto podkreślić, że banki mają w tej sferze wieloletnie doświadczenie. Transformacja cyfrowa branży finansowej, w tym również implementacja rozwiązań zwinnych i automatyzacja procesów, nie jest jedynie efektem ostatnich dwóch czy trzech lat, a wyznacznikiem owych zmian jest radykalny spadek liczebności kadr bankowych na przestrzeni minionej dekady, z niemal 180 tys. do niespełna 140 tys. zatrudnionych. Wspominał o tym Paweł Minkina, redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK”, podczas debaty eksperckiej zatytułowanej,,Automatyzacja i standaryzacja procesu wytwórczego i wdrożeniowego (SDLC) w cyfrowej transformacji banku”. Partnerem wydarzenia, zorganizowanego przez redakcję czasopisma, była firma CloudBees.

Cztery filary zwinnej transformacji

Dynamiczne przemiany, jakim w ostatnim czasie podlega infrastruktura bankowa, uzasadniają pytanie, na jakim etapie procesu transformacji znajduje się sektor. Joanna Jędrychowska (Santander Bank Polska) stwierdziła, że należy mówić dopiero o fazie początkowej. Nieco inny pogląd wyraził Emil Andryszczyk (Bank Ochrony Środowiska), jego zdaniem transformacja cyfrowa przypomina raczej przysłowiowe gonienie króliczka. – Ten proces trwa i będzie trwał, ponieważ będą się pojawiały nowe trendy, nowe podejścia, metodyki i technologie – dodał. Z tym stanowiskiem polemizował Łukasz Zieliński (BNP Paribas Bank Polska), twierdząc, iż dynamika wzrostu technologicznego w bankowości ma charakter wykładniczy, a lokomotywą tego trendu jest rynek oprogramowania, zarówno komercyjnego, jak i open source, a także coraz szybsze metody wytwarzania związane z Agile oraz technologiami DevOps.

Doskonałym zobrazowaniem tego trendu jest przytoczona przez Pawła Minkinę wypowiedź prezesa BNP Paribas Banku Polska, Przemka Gdańskiego, iż świat nigdy dotąd nie rozwijał się tak szybko, i nigdy już nie będzie się rozwijać tak wolno, jak obecnie. Co to oznacza dla poszczególnych instytucji finansowych? Jednym z efektów stosowania zwinnych metodyk będzie stopniowe odchodzenie od silosów, tradycyjnie już uznawanych za główną barierę zmian. – DevOps nie dzieli organizacji na obszary. To nie jest metodyka, która mówi oddzielnie o operacjach, a oddzielnie o rozwoju czy też współpracy z biznesem. DevOps łączy te wszystkie obszary w jeden, wspólny proces, budowany w oparciu o jednolite narzędzia i zorganizowane w ramach jednego cyklu wytwórczego – zauważył Emil Andryszczyk. Jego zdaniem, jednym z efektów zmian będzie znacznie większa elastyczność wewnętrznej struktury banku. Należy jednak pamiętać, iż proces wdrażania innowacyjnych rozwiązań przebiegać może odmiennie w poszczególnych instytucjach, zależnie od ich specyfiki.

Joanna Jędrychowska
dyrektor Biura Architektury Platform i Infrastruktury, Santander Bank Polska

Jacek Serwatyński
kluczowy kierownik, Wydział Jakości Oprogramowania i Architektury, Departament Rozwoju Oprogramowania, Getin Noble Bank

Emil Andryszczyk
dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, Bank Ochrony Środowiska

Paweł Dudek (Bank Pocztowy) zaznaczył, że w mniejszych podmiotach, takich jak jego instytucja, w dalszym ciągu spora część systemów IT funkcjonuje w modelu on premise, a transformacja koncentruje się na tych obszarach, które przekładają się wprost na konkurencyjność, jak choćby bankowość elektroniczna. Przestrzegł też przed nieco bezrefleksyjnym szermowaniem pojęciami w rodzaju DevOps czy agile, twierdząc, iż w wielu przypadkach poruszamy się de facto w przestrzeni nie do końca zdefiniowanej.

Reprezentant BOŚ wskazał cztery filary efektywnej transformacji instytucji finansowej w kierunku zwinnym. Pierwszym z nich jest standaryzacja zarówno w poszczególnych obszarach IT, jak też w ramach współpracy IT z biznesem. Drugi niezbędny element to integracja narzędzi w procesie wytwórczym. – Im więcej mamy narzędzi używanych w IT, które nie dają się zintegrować, nie stanowią jednego, wspólnego procesu, tym więcej dodatkowej, powtarzalnej pracy do wykonania – sugerował Emil Andryszczyk. Ostatnie dwa obszary to szeroko rozumiana automatyzacja i wspólne rozumienie architektury IT.

Paweł Dudek
dyrektor zarządzający Pionem Informatyki, Bank Pocztowy

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK