Bankowość i Finanse | Bankowy Fundusz Gwarancyjny | Dlaczego składki na BFG muszą rosnąć?

Bankowość i Finanse | Bankowy Fundusz Gwarancyjny | Dlaczego składki na BFG muszą rosnąć?
Fot. MicroOne/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
System gwarantowania depozytów to jeden z kluczowych elementów systemu bankowego. Wszyscy mówią, że coś jest "bezpieczne jak w banku", i to prawda, bo środki trzymane w bankach są bezpieczne. Jednak na wszelki wypadek w wielu krajach powstały instytucje gwarantujące depozyty w razie upadłości banku.

Marek Jarzębski
dyrektor Departamentu Analiz i Wczesnego Ostrzegania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Do zadań departamentu należy m.in. wspieranie Rady BFG w zakresie wyliczania składek na Fundusz.

Nie inaczej jest w Polsce, a powstanie w 1995 r. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego było odpowiedzią na kryzys bankowy wczesnych lat 90. Obecnie, zasady polskiego systemu są spójne z unijną dyrektywą, a wyznacza je ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z 10 czerwca 2016 r., która implementuje również do polskiego porządku prawnego unijne przepisy w zakresie przymusowej restrukturyzacji.

Łączna wysokość składek

Istnienie systemu gwarancji (ang. DGS, deposit guarantee scheme) zwiększa zaufanie do całego sektora bankowego, a na jego stabilność dodatkowo korzystnie oddziałuje instytucja przymusowej restrukturyzacji. Aby to było możliwe, potrzebne jest zapewnienie stabilnego finansowania. Głównie jest to finansowanie ex ante, którego nieodłączną częścią są składki wnoszone przez uczestników systemu. W końcu w razie upadłości z czegoś trzeba wypłacić depozyty. Potrzebne są również środki na wypadek konieczności przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji.

Istnienie systemu gwarancji (ang. DGS, deposit guarantee scheme) zwiększa zaufanie do całego sektora bankowego, a na jego stabilność dodatkowo korzystnie oddziałuje instytucja przymusowej restrukturyzacji. Aby to było możliwe, potrzebne jest zapewnienie stabilnego finansowania. Głównie jest to finansowanie ex ante, którego nieodłączną częścią są składki wnoszone przez uczestników systemu.

Jak co roku, w lutym Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ustala poziom składek na bieżący rok. Łączny poziom składek banków na BFG w 2022 r. wyniesie 3,7 mld zł, wobec 2,23 mld zł w 2021 r. oraz 3,175 mld zł w 2020 r. Oznacza to wzrost o 66% względem roku ubiegłego i 16,6% względem 2020 r. W ramach łącznej kwoty 2008 mln zł będzie przeznaczone na fundusz gwarancyjny banków, a 1693 mln zł na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków, w 2021 r. było to odpowiednio 1000 mln zł i 1230 mln zł. Z kolei w 2020 r. z łącznej kwoty składek 1575 mln zł przypadało na fundusz gwarancyjny banków, a 1600 mln zł na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków, co oznacza, że wymiar składek na te fundusze względem 2020 r. wzrósł odpowiednio o 27,5% oraz 5,8%. Wydaje się, że to 2020 r. jest lepszym punktem odniesienia do porównań, gdyż poziom składek w ub.r. został wyjątkowo obniżony, o czym będzie jeszcze mowa.

Ustalanie poziomu składek

Ogłoszenie poziomu składek na nadchodzący rok to dobra okazja, by przypomnieć główne ramy, w jakich porusza się Fundusz w zakresie składek na fundusze gwarantowania depozytów i przymusowej restrukturyzacji banków i kas.

Zacznijmy od terminu ustalania poziomu składek. Jest to luty, gdyż do podjęcia decyzji potrzebny jest komplet danych i informacji za poprzedni rok, który jest punktem odniesienia do wyliczenia składek na kolejny okres. Wszystkimi potrzebnymi danymi dysponujemy dopiero w lutym, choć oczywiście prace analityczne i wstępne symulacje ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na bank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK