Bankowość i finanse | Handel w epoce COVID-19 i przelotne restrykcje

Bankowość i finanse | Handel w epoce COVID-19 i przelotne restrykcje
Fot. Nuthawut/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Stosunek do COVID-19 dzieli społeczeństwa na tych, którzy obawiają się zakażenia koronawirusem oraz tych, którzy negują zagrożenie. Rządy państw na świecie rozmaicie reagują na problem zachorowań. Część wstrzymuje się przed kolejnym lockdownem. Pierwsze bowiem podsumowania efektów wiosennego okresu powszechnego ich wygaszania przyniosły informacje nie tylko o okresowym załamaniu w gospodarce, ale i o poważnym spowolnieniu przepływów handlowych.

Maria Dunin-Wąsowicz

Czy wobec tego należy już mówić o kryzysie wolnego handlu, czy może jedynie o krótkotrwałym przestoju w handlu światowym? Jeszcze nie wiadomo. Każdy kryzys ma swoją specyfikę i w szczególny sposób dotyka „wybrane” obszary gospodarki. O ile kryzys z lat 2008+ miał przede wszystkim charakter finansowy, to już Wielki Kryzys z lat 30. XX w. spowodował zablokowanie światowego handlu.

Z analiz obecnej sytuacji wynika, że metody ochrony społeczeństw przed COVID-19 prowadzą do wymuszonego protekcjonizmu handlowego. Ten zaś z kolei, uzupełniony o różne działania regulacyjne, prowadzi do spadku obrotów towarami i usługami. WTO prognozuje, że właśnie dlatego tegoroczny spadek handlu na świecie może wynieść ok. 9,2%. Być może takie rokowania powinny cieszyć, ponieważ analizy z kwietnia 2020 r. zakładały, że sięgnie on ponad 12%. Prognoza na 2021 r. zakłada „odbicie” w handlu na poziomie 7,2%.

Specyfika problemu

Można wyróżnić trzy etapy przebiegu problemów państw na tle zwalczania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Po okresie azjatyckiej epidemii w miesiącach styczeń-marzec 2020 r. doszło do jej rozwoju w Europie i USA w okresie marzec-maj. Niskie liczby zachorowań pozwalają potraktować czas miesięcy letnich jako okres wytchnienia od choroby. We wrześniu, a zwłaszcza w październiku, liczba zarażeń wirusem zwiększyła się jednak wielokrotnie.

Wszystkie cztery etapy spowodowały kolejno wychłodzenie aktywności gospodarczej oraz ograniczenia komunikacyjne, co doprowadziło do redukcji poziomu wymiany – odpowiednio najpierw w Azji, a następnie w państwach rozwiniętych. W okresie wakacji sytuacja gospodarcza i handlowa zaczęła normować się, ale wrzesień dał początek drugiej fali pandemii, o możliwości której pisałam numerze kwietniowym. Wraz z nią wrócił czas niepewności w gospodarce – przede wszystkim państw rozwiniętych – oraz wątpliwości związanych z konsekwencjami pandemii handlu na świecie.

Tę ramową analizę można przełożyć na liczby obrazujące konsekwencje prób zablokowania rozprzestrzeniania się wirusa dla różnych gospodarek. Według szacunkowych danych OECD, spadek poziomu światowego PKB w II kw. roku wyniósł 9,8%. Tak błyskawicznej redukcji wzrostu w gospodarce nie odnotowano od czasu kryzysu finansowego, kiedy to w I kw. 2009 r. doszło do jednorazowego spadku PKB na poziomie 2,3%.

Najpoważniejsze skutki walki z COVID-19 odczuły państwa rozwinięte, zwłaszcza te, w których lockdown miał najbardziej restrykcyjny charakter (patrz tab. 1).

W takich państwach, jak Włochy, Kanada i Niemcy redukcja poziomu PKB wynosiła odpowiednio 12,4%, 12,0 % oraz 9,7%. Spadek w USA był nieco niższy niż w Niemczech i wyniósł ok. 9,5%. Najsilniej pandemia dotknęła gospodarki i społeczeństwa Francji i Wielkiej Brytanii. W przypadku Francji spadek PKB miał charakter dwustopniowy: w I kw. wyniósł 5,9%, zaś w II – 13,8%. Wielka Brytania odnotowała jego obniżkę w pierwszej połowie roku rzędu 21,7%.

Spadek PKB Chinach, gdzie pandemia rozpoczęła się na przełomie listopada i grudnia ub.r., wyniósł w I kw. br. 6,8%. Lipiec przyniósł jednak trend odwrotny i Chiny odnotowały ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK