Bankowcy zgadzają się z opinią prezesa PFR na temat zysków polskich banków

Bankowcy zgadzają się z opinią prezesa PFR na temat zysków polskich banków
Bank sign on glass wall of business center
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na początku tygodnia Paweł Borys stwierdził, że zyski polskich banków muszą wynosić 25 do 30 miliardów złotych rocznie żeby banki mogły finansować krajowe potrzeby inwestycyjne. Podczas konferencji prasowej Związku Banków Polskich poprosiliśmy przedstawicieli zarządu ZBP o skomentowanie tej wypowiedzi.

„Powtarzamy nieustannie, że sektor bankowy jest rekordowo obciążony fiskalnie i pozafiskalnie w porównaniu do innych państw członkowskich UE. Stopa opodatkowania przekracza 40%.  To powoduje właśnie, że mamy ograniczone możliwości zwiększania finansowania gospodarki” – mówił dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.

Odniósł się do przedstawionej wcześniej podczas konferencji prezentacji wiceprezesa ZBP Włodzimierza Kicińskiego, który mówił, że do wsparcia inwestycji w Polsce wymagane jest zapewnienie wzrostu kredytu na poziomie około 220 – 230 miliardów złotych.

„Tego nie będziemy w stanie zrobić jeśli będziemy pozostawać w takiej jak obecna skali obciążeń fiskalnych i parafiskalnych” – skonstatował Tadeusz Białek.

Jak osiągnąć poziom inwestycji w wysokości 25 procent w relacji do PKB?

Włodzimierz Kiciński odnosząc się do naszego pytania stwierdził, że jeśli mamy teraz poziom inwestycji w wysokości 16,7% w odniesieniu do PKB i chcemy go podnieść o około 6 punktów procentowych to pojawia się ogromna luka finansowa. W tej sytuacji banki nie mają wystarczających środków na inwestycje związane z transformacją energetyczną, ochroną środowiska, programami dalszego rozwoju infrastruktury.

„Nie może być tak, że kiedy dyskutujemy na przykład o finansowaniu elektrowni atomowej w Polsce, a to jest bardzo potężna inwestycja rzędu kilkuset miliardów złotych, to spotykają się inwestorzy i instytucje finansujące z zagranicy, natomiast polskie banki są reprezentowane tylko śladowo” – mówił Włodzimierz Kiciński.

I w tym miejscu dodał: „Musimy wygospodarować odpowiednie środki, zasilić nasze kapitały własne, zmniejszyć obciążenia sektorowe dla sektora bankowego, także fiskalne, i zaprzestać wykorzystywać banki do różnego rodzaju prezentów, które często nie są tym obdarowanym potrzebne” – podsumował wiceprezes ZBP.”

Czytaj także: Prezes PFR określa niezbędną wysokość zysków banków zapewniających możliwość finansowania inwestycji w Polsce>>>

Zwrot z kapitału polskich banków ponad 10 procent

„W pełni zgadzam się z panami prezesami, moimi przedmówcami, ale też zgadzam się z opinią pana prezesa Pawła Borysa” – powiedział Bartosz Kublik, wiceprezes ZBP i dopowiedział:

„Kwota 25 do 30 miliardów złotych wyniku sektora bankowego została, jak sądzę, wywiedziona przez prezesa PFR z tego, że zwrot z kapitału polskich banków winien wynosić nie mniej niż 10%.”

Następnie Bartosz Kublik wyjaśnił, że jeżeli kapitały polskich banków wynoszą około 300 miliardów złotych, to 10% z tej kwoty to jest właśnie tych ponad 30  miliardów złotych, o których mówił Paweł Borys.

Tłumacząc dlaczego zwrot na kapitale banków powinien wynosić 10 % stwierdził: „Zwrot z kapitału nie powinien spadać poniżej stopy inflacji. Jeśli przekraczamy stopę inflacji, to chronimy wartość kapitału banków przed deprecjacją. Jeżeli ze stopą inflacji porównamy zwrot z kapitału chociażby w roku 2022, to dojdziemy do przekonania, że ten zwrot był dwukrotnie niższy niż odczytana w tym roku inflacja.”

Jak zauważył właśnie doszło do deprecjacji kapitałów polskich banków, co pokazał w swojej prezentacji Włodzimierz Kiciński. Jest to jedna z przyczyn obniżenia się finansowania gospodarki.

Źródło: BANK.pl