Banki zakładają zaostrzanie kryteriów i spadek popytu kredytów mieszkaniowych w IV kw.

Banki zakładają zaostrzanie kryteriów i spadek popytu kredytów mieszkaniowych w IV kw.
Fot. stock.adobe.com/Song_about_summer
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na IV kwartał 2021 r. banki przewidują zaostrzanie polityki kredytowej i spadek popytu w segmencie mieszkaniowym - wynika z ankiety NBP w opracowaniu "Sytuacja na rynku kredytowym". Banki planują łagodzenie polityki kredytowej wobec sektora MSP i w segmencie konsumpcyjnym oraz utrzymanie polityki dla dużych firm.

Poniżej oczekiwania banków na IV kwartał 2021 r. z ankiety NBP „Sytuacja na rynku kredytowym”.

Kredyty dla przedsiębiorstw

W III kwartale 2021 r. ankietowane banki utrzymały na dotychczasowym poziomie kryteria udzielania kredytów krótko- i długoterminowych dla dużych przedsiębiorstw. Złagodzone zostały natomiast kryteria kredytowania krótko- i długoterminowego małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).

Na IV kwartał 2021 r., podobnie jak w kilku poprzednich kwartałach, banki nie planują wprowadzenia istotnych zmian standardów kredytowania dużych przedsiębiorstw. W przypadku krótko- i długoterminowych kredytów dla sektora MSP banki ponownie zamierzają łagodzić politykę kredytową.

Banki oczekują wzrostu popytu na krótko- i długoterminowe kredyty dla dużych przedsiębiorstw. Oceny banków co do zmian popytu na krótko- i długoterminowe kredyty dla sektora MSP są różnokierunkowe, w rezultacie oczekiwane zmiany w sektorze w ujęciu netto są niewielkie.

Kredyty mieszkaniowe

Po trzech kwartałach łagodzenia kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych w III kwartale 2021 r. banki zaostrzyły politykę kredytową, choć ich opinie były zróżnicowane – 41 proc. banków zaostrzyło, a 13 proc. złagodziło kryteria. Pojedyncze banki zmieniły również niektóre warunki udzielania kredytów, m.in. skróciły maksymalny okres kredytowania i podniosły marżę kredytową, ale dwa banki obniżyły jednocześnie wymagania co do udziału własnego kredytobiorcy w inwestycji.

Czytaj także: Banki udzieliły we wrześniu kredytów na nieruchomości mieszkaniowe za 8.072 mln zł >>>

Ankietowane banki wskazywały, że głównym czynnikiem skłaniającym je do zaostrzenia polityki kredytowej było, nieobjęte ankietą, wdrożenie wymogów znowelizowanej Rekomendacji S, w tym skrócenie maksymalnego okresu, dla którego badana jest zdolność kredytowa kredytobiorcy, a ponadto decyzje NBP w zakresie polityki pieniężnej.

Na IV kwartał 2021 r. ankietowane banki prognozują zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych oraz spadek popytu na te kredyty.

Kredyty konsumpcyjne

W III kwartale 2021 r. banki po raz kolejny złagodziły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych. Banki złagodziły też niektóre warunki, m.in. zwiększyły maksymalną kwotę i wydłużyły okres kredytowania. Pojedyncze banki obniżyły marżę kredytową.

W IV kwartale 2021 r. banki oczekują utrzymania się optymistycznych perspektyw dla rynku kredytów konsumpcyjnych. Zamierzają kontynuować łagodzenie kryteriów polityki kredytowej, a także prognozują dalszy wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne.

Źródło: PAP BIZNES