Banki w świadczeniu Dobry Start 300+ i 500+, o czym warto wiedzieć?

Banki w świadczeniu Dobry Start 300+ i 500+, o czym warto wiedzieć?
Sylwia Kowalczyk, ZBP. Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O roli sektora bankowego w przygotowaniu czwartego świadczenia Dobry Start 300+ oraz świadczenia 500+ pisze Sylwia Kowalczyk ze Związku Banków Polskich.

Już po raz czwarty świadczenie Dobry Start będzie pomagać polskim rodzinom dzięki ogromnemu wsparciu sektora bankowego. Obecnie świadczenia finansowe na edukację otrzymuje 4,5 mln dzieci w Polsce.

Za sprawą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry Start, zostało wprowadzonych kilka istotnych zmian w wypłacie świadczenia.

W tym roku 300+ większym wyzwaniem dla banków

Zmiany te były powodem przeprowadzenia wielu działań przez banki. Z ich punktu widzenia tegoroczny program Dobry Start przysporzył dużo więcej wyzwań niż w roku poprzednim i był jednocześnie bardzo istotnym tematem również z uwagi na skalę składanych wniosków, która wzrośnie w znacznym stopniu.

Około 2,2 miliona rodzin do tej pory wnioski składało drogą papierową w urzędzie, a teraz muszą to zrobić online, aby otrzymać świadczenie.

Już od połowy kwietnia 2021 roku banki we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Związkiem Banków Polskich przystąpiły do prac nad porozumieniem. Proces implementacji niezbędnych zmian w systemach informatycznych, zestawienie banków z siecią ZUS oraz przeprowadzenie wielu testów funkcjonowania zdalnego składania wniosków zajęło bankom ponad 2 miesiące.

Ostatnim etapem prac były działania informacyjno-marketingowe przeprowadzone przez sektor bankowy.

Obecnie klienci banków mogą się cieszyć w pełni zautomatyzowanym i prostym procesem składania wniosków i wypłaty świadczenia.

Na okres świadczeniowy 2020/2021 aż 83% wniosków złożonych drogą elektroniczną zostało wysłanych przez aplikacje bankowe. Stawia to tym większe wyzwanie bankom z uwagi na tegoroczną konieczność składania wniosków tylko i wyłącznie elektronicznie.

W roku poprzednim wniosków złożonych przez bankowość elektroniczną było prawie 1,9 miliona sztuk, natomiast wszystkich wniosków elektronicznych było 2,3 miliona.

W tym roku takich wniosków można się spodziewać dużo więcej, gdyż korzystających ze świadczenia jest aż 4,5 miliona dzieci.

Oznacza to, że około 2,2 miliona rodzin do tej pory wnioski składało drogą papierową w urzędzie, a teraz muszą to zrobić online, aby otrzymać świadczenie.

Klienci banków mogą się cieszyć w pełni zautomatyzowanym i prostym procesem składania wniosków i wypłaty świadczenia

Zmiany w 500+

Zmiany we wnioskach o 300+ to nie jedyne zmiany, z którymi musiały się zmierzyć banki i ich klienci. Od 1 lipca br. również we wnioskach o świadczenie wychowawcze 500+ naniesiono aktualizację.

Sprawa dotyczy wzoru wniosku, który w związku ze zmianami prawnymi wprowadzonymi ustawą o wychowaniu dzieci uległ zmianie. Obecnie dla członków rodziny przebywających za granicą należy wprowadzić zagraniczny numer identyfikacyjny.

Nowa wersja wniosku od 1 lipca jako jedyna obowiązująca jest dostępna w bankowości elektronicznej.

Czytaj także: Dobry Start: 283 tys. wniosków do ZUS w ciągu doby

Co się zmienia w programie Dobry Start?

– Od 1 lipca bieżącego roku organem prowadzącym jest ZUS i to on będzie przyznawał i wypłacał świadczenie. Do tej pory zajmowały się tym gminne i powiatowe organy;

– Składanie wniosków odbywa się w formie jedynie elektronicznej. Nie będzie można już dokonać tego osobiście w urzędzie;

– Wypłata nastąpi przelewem na wskazane przez rodzica konto i nie będzie innej możliwości wypłaty.

Gdzie można złożyć wniosek i kiedy należy spodziewać się wypłaty?

Wnioski  drogą online można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 roku przez bankowość elektroniczną, przez portal PUE ZUS, przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia, KASA Śląsk oraz SKOK Stefczyka.

Rodziny, które złożą wniosek w lipcu lub w sierpniu 2021 r. otrzymają wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek złożą we wrześniu, październiku lub listopadzie 2021 r., to wsparcie trafi na ich konto w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Czytaj także: Pomoc w złożeniu wniosku o świadczenie 300 plus można uzyskać w placówkach ZUS, KRUS i Poczty Polskiej

Komu przysługuje świadczenie a komu nie?

Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia.

Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia, bez względu na to czy nauka przebiega w trybie dziennym czy zaocznym.

Rodziny, które złożą wniosek w lipcu lub w sierpniu 2021 r. otrzymają wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września

Świadczenia nie otrzymają rodzice na dzieci uczęszczające do przedszkola, do zerówki. Nie przysługuje ono również studentom.

Jeżeli dziecku przysługuje świadczenie, rodziny powinny pamiętać o terminowym składaniu wniosków drogą elektroniczną.

Sylwia Kowalczyk,

Związek Banków Polskich.

Źródło: aleBank.pl