Banki Spółdzielcze z Grupy BPS i Bank BPS od 14 marca 2019 roku uruchomiły specjalny interfejs dostępowy API w zakresie PSD2

Banki Spółdzielcze z Grupy BPS i Bank BPS od 14 marca 2019 roku uruchomiły specjalny interfejs dostępowy API w zakresie PSD2
Grupa BPS, Banki Spółdzielcze i Bank BPS
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W ramach projektu PSD2 HUB Zrzeszeniowy w Zrzeszeniu BPS podłączone zostały 284 Banki Spółdzielcze zrzeszone i współpracujące z Bankiem BPS, które przekazały deklarację przystąpienia do projektu.

Bank #BPS udostępnił środowisko testowe podmiotom zainteresowanym współpracą z Bankiem w celu testowania nowych rodzajów usług płatniczych #PSD2 #API

Z udziałem koordynatorów wyznaczonych przez Banki Spółdzielcze podjęte zostało duże wyzwanie o kluczowym znaczeniu dla Grupy BPS, mające na celu spełnienie wymagań dyrektywy PSD2. Zrealizowane przez Bank BPS wspólnie z Bankami Spółdzielczymi zadania polegały między innymi na uruchomieniu Portalu Administracyjnego umożliwiającego zarządzanie dostępem i parametryzacją również z poziomu Banków Spółdzielczych w zakresie PSD2 HUB Zrzeszeniowy w skali całego Zrzeszenia BPS, a także Portalu Dewelopera przeznaczonego dla podmiotów będących stroną trzecią. Zakres projektu objął także uruchomienie połączeń z KIR oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Banków Spółdzielczych z zakresu standardu API i obsługi Portalu Administracyjnego i Portalu Dewelopera.

Czytaj także: Podpisanie Umowy Zrzeszenia BPS przez cztery banki spółdzielcze >>>

Otwarta bankowość

Otwarta bankowość (tzw. open banking) pozwoli dostawcom usług płatniczych, którzy będą nadzorowani przez Komisję Nadzoru Finansowego, na uzyskiwanie – w imieniu klienta i za jego zgodą – dostępu do rachunku płatniczego, w celu uzyskania informacji o rachunku (usługa dostępu do informacji o rachunku), zainicjowania płatności (usługa inicjowania transakcji płatniczej) lub potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatniczym.

Bank BPS udostępnił środowisko testowe podmiotom zainteresowanym współpracą z Bankiem w celu testowania nowych rodzajów usług płatniczych. Podmioty te będą mogły w bezpieczny sposób przetestować działanie API BPS. Środowisko testowe daje możliwość sprawdzenia integracji systemów dostawców usług płatniczych z Bankiem.

Interfejs Banku BPS

Interfejs Banku BPS:

  1. jest zgodny ze standardem PolishAPI w wersji 2.1.1, opracowanym przez Związek Banków Polskich na potrzeby implementacji dyrektywy PSD2 na terenie Polski,
  2. został zbudowany zgodnie z najnowszymi standardami technologicznymi z wykorzystaniem mechanizmów REST, OAuth2, oraz bezpiecznego podpisu elektronicznego eIDAS,
  3. udostępnia zestaw usług służących do uwierzytelniania, autoryzacji i zarządzania zgodami,
  4. zawiera usługi z domeny:
  • AIS (Account Information Service) – zestaw usług udostępniających informacje nt. rachunków klienta,
  • PIS (Payment Initiation Service) – usługi umożliwiające inicjowanie płatności,
  • CAF (Confirmation of the Availability of Funds) – usługi potwierdzania dostępności na rachunku płatniczym płatnika kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej.
  1. udostępniony jest dla wszystkich certyfikowanych TPP (Third Party Provider) i ubiegających się o taki certyfikat – podmiotów uprawnionych do dostępu do usług finansowych na podstawie zgód wydanych przez klienta,
  2. zgodnie z wymogami Dyrektywy PSD2 zapewnia dostęp do trzech niezależnie działających środowisk: środowisko testowe (sandbox), dokumentacja (swagger) i środowiska produkcyjnego.

Efektem końcowym na tym etapie realizowanego projektu PSD2 HUB Zrzeszenia BPS jest udostępnienie 14 marca 2019 r. Portalu Administracyjnego i Portalu Dewelopera.

Źródło: Bank Polskiej Spółdzielczości / Bank BPS