Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na KRYZYSk – lipiec 2009

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.09.foto.85.b.150xMiękka windykacja

W czasie spowolnienia gospodarczego i rosnącego przeterminowanego zadłużenia coraz ważniejszą funkcję w odzyskiwaniu należności od dłużników pełni miękka windykacja, która rozpoczyna się od wysłania wezwania do zapłaty, a kończy wpisem do BIG.

Ważne jest, aby dłużnik miał świadomość, że nieuregulowanie płatności wiąże się z utrudnieniami w funkcjonowaniu w obrocie gospodarczym, a w przypadku przedsiębiorcy ogranicza możliwości rozwoju firmy. Wpis do ewidencji dłużników może uniemożliwić transakcje handlowe i zawieranie umów z nowymi partnerami biznesowymi, utrudnia negocjowanie kredytu w banku, zakup telefonu czy kupno na raty. Ogranicza także dostęp do innych towarów lub usług lub sprawia, że otrzymywane są na gorszych warunkach. Podmioty współpracujące z danym biurem informacji gospodarczej, zanim zdecydują o sprzedaży towarów lub usług, sprawdzają rzetelność płatniczą i terminowość w wywiązywaniu się ze zobowiązań potencjalnych klientów.

Biura dysponują odpowiednimi narzędziami, które pomogą w przeprowadzeniu całego procesu. Są to: formularz wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o wpisie do biura informacji gospodarczej, pieczątka do wykorzystywania na własnych dokumentach finansowych z informacją o zamiarze umieszczenia dłużnika w ewidencji oraz powiadomienie o umieszczeniu informacji gospodarczej na jego temat w biurze informacji gospodarczej. Wezwania do zapłaty wysyła przedsiębiorca (zazwyczaj dział finansowy lub księgowy), natomiast powiadomienie jest dokumentem, które do dłużnika wysyła biuro listem poleconym lub zwykłym na adres do korespondencji wskazany przez dłużnika lub na adres zameldowania.

Im więcej przedsiębiorców i banków sprawdza kontrahentów, tym większa skuteczność miękkiej windykacji, dlatego bardzo korzystne dla firmy jest przekazywanie dłużników do Centralnej Ewidencji Dłużników firmy InfoMonitor. Z danych tam zgromadzonych korzystają wszystkie banki, gdyż firma ta ściśle współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej i Związkiem Banków Polskich. Informacje trafią również do większości firm telekomunikacyjnych, pożyczkowych i leasingowych.

Zbadana skuteczność miękkiej windykacji wynosi nawet do 70 proc. Już sam fakt poinformowania dłużnika o zamiarze umieszczenia jego danych w Centralnej Ewidencji Dłużników firmy InfoMonitor sprawia, że do 45 proc. z nich spłaca swoje zobowiązania. Kolejne 25-30 proc. dłużników reguluje je po wpisaniu zadłużenia w BIG-u. Tylko w tym roku klienci InfoMonitora za pomocą tej metody odzyskali ponad 237 mln zł. Jeśli dług zostanie spłacony do zera, przedsiębiorca ma obowiązek usunięcia dłużnika z ewidencji. W ciągu 14 dni musi poinformować BIG o tym fakcie lub usunąć je samodzielnie. BIG-i aktualizują swoje dane co 7 dni, dlatego nie ma obawy, że ktoś zostanie tam wpisany na wieczność. Niepoinformowanie BIG o dokonanej spłacie zadłużenia przez dłużnika grozi karą do 30 tys. zł. Od początku 2009 r. klienci InfoMonitora odzyskali ponad 264 mln zł.

...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI