Banki przestają przyjmować wnioski o dopłaty MdM

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kredyt.mieszkanie.01.400x267Otrzymanie kredytu w ramach programu MdM z dopłatą wypłaconą w tym roku będzie coraz trudniejsze - banki przestają bowiem przyjmować wnioski kredytowe. Osoby, które wybrały mieszkanie z datą oddania do użytkowania pod koniec roku znalazły się w trudnej sytuacji.

Ponad 200 mln zł zostało zarezerwowanych na tegoroczne dopłaty do kredytów Mieszkanie dla Młodych do końca października. Wygląda jednak na to, że listopad będzie ostatnim miesiącem, w którym będzie można dostać kredyt z tej puli. Od grudnia wiele banków będzie przyjmować tylko wnioski na kolejne lata.

Jest to związane ze sposobem działania programu. W MdM założono określoną pulę pieniędzy na każdy rok działania, przykładowo na 2014 r. jest to 600 mln zł. To, z której puli zostanie rozliczona dopłata dla danego klienta, zależy od daty oddania mieszkania do użytkowania, bo dofinansowanie MdM stanowi ostatnią transzę płatności dla dewelopera. Ta zaś nierozerwalnie łączy się właśnie z ukończeniem budowy i oddaniem mieszkania. Jeśli więc ktoś jest wybrał mieszkanie, które zostało już oddane lub zostanie oddane przed końcem roku, powinien zająć się sprawą jak najszybciej, bo w niektórych bankach wnioski będą przyjmowane jeszcze tylko przez kilka dni.

Wśród banków, które już dziś zapowiedziały zaprzestanie przyjmowania wniosków na 2014 rok są na chwilę obecną: Alior Bank (wnioski przyjmuje do 24 listopada br.), Eurobank (nie akceptuje wniosków z terminem wypłaty dofinansowania przypadającym pomiędzy 10 a 31 grudnia br.) i PKO BP (data graniczna to 28 listopada br.). Stanowiska nie określiły póki co BGŻ, Deutsche Bank i Getin Noble Bank, z kolei Pekao SA nie wprowadziło wprawdzie granicznej daty, ale to na oddziałach i doradcach banku spoczywa odpowiedzialność jeśli chodzi o określenie szans na wypłatę pieniędzy w terminie.

Oczywiście bez problemu można składać wnioski o kredyty z terminem wypłaty dofinansowania na kolejne lata. Wyjątkiem jest Bank Zachodni WBK, który nie tylko wyznaczył 24 listopada br. jako datę końca przyjmowania wniosków o kredyty z dopłatami w tym roku, ale na razie w ogóle planuje wstrzymać akceptowanie wniosków o kredyty MdM, co jest związane z przeciążeniem oddziałów i brakiem czasu na wprowadzanie wniosków do systemu BGK.

Zaprzestanie przyjmowania wniosków na ten rok przez banki jest jak najbardziej zrozumiałe, bo przyjmując wniosek np. w połowie grudnia, bank praktycznie nie ma szans na uruchomienie kredytu w terminie. A pieniądze muszą być wypłacone w odpowiednim czasie, bo tak został skonstruowany program Mieszkanie dla Młodych.

Home Broker wyjaśnia:

Z programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa, single oraz osoby samotnie wychowujące dziecko, którzy nigdy wcześniej nie byli właścicielami nieruchomości mieszkalnej. W wypadku małżeństw ostatni warunek dotyczy obojga małżonków. Program skierowany jest do osób nie starszych niż 35-letnie.

O kredyt z dopłatami można ubiegać się w wypadku zamiaru kupna mieszkania z rynku pierwotnego, położonego na terytorium Polski i spełniającego warunki ustawy dotyczące ceny i powierzchni. Ważne jednak, by nieruchomość była kupowana na kredyt w polskiej walucie, na minimum 15 lat i w kwocie odpowiadającej co najmniej połowie ceny nabywanej nieruchomości.

Marcin Krasoń
Home Broker