Banki – podsumowanie roku

Banki – podsumowanie roku
Krzysztof Pietraszkiewicz (fot. Związek Banków Polskich)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rosnący poziom funduszy własnych i depozytów, poprawa jakości portfela kredytowego i brak zagrożeń dla płynności sektora z uwagi na nadwyżkę depozytów nad kredytami - tak w największym skrócie prezentuje się sytuacja branży bankowej na koniec 2018 roku. O tym, co się wydarzyło w polskiej bankowości na przestrzeni upływających 12 miesięcy mówił podczas środowej konferencji prasowej Związku Banków Polskich jego prezes, Krzysztof Pietraszkiewicz.

#KrzysztofPietraszkiewicz: Musimy zrobić wszystko by odbudować wysoki prestiż jakim cieszyła się #KNF na arenie międzynarodowej #ZBP

Konsolidacja

Jednym z trendów, który w ostatnim czasie kształtuje oblicze polskiej branży finansowej jest sukcesywna konsolidacja banków. Na przestrzeni kilku zaledwie miesięcy z rynku zniknęły takie marki jak Bank Zachodni WBK, Deutsche Bank Polska czy Raiffeisen Bank Polska, a wszystko wskazuje, że to nie koniec łączenia się podmiotów. – Procesy konsolidacyjne uwarunkowane są zarówno czynnikami zewnętrznymi, o charakterze globalnym, jak również zjawiskami obserwowanymi w naszym kraju – podkreślił prezes ZBP.

Analogiczne, choć mniej spektakularne zjawiska dokonują się również w obszarze bankowości lokalnej. Jednym z przejawów tendencji integracyjnych są systemy ochrony instytucjonalnej, które po przeszło dwóch latach funkcjonowania stały się jednym z ważnych elementów konstytuujących kształt sektora. –

IPS-y wykonały znakomitą pracę, to ważny stabilizator polskiej bankowości spółdzielczej – zaznaczył Krzysztof Pietraszkiewicz.

Obciążenia i regulacje

Rok 2018 to jednak przede wszystkim kolejny okres zmagań sektora finansowego z kolejnymi falami regulacyjnego tsunami. – Polski sektor bankowy był szczególnie mocno obciążony, znacznie bardziej niż banki w krajach eurostrefy czy pozostałych państwach Wspólnoty – przypomniał prezes ZBP. Takim wyzwaniem natury finansowej jest chociażby tzw. podatek bankowy. Krzysztof Pietraszkiewicz przypomniał, iż w przeciwieństwie do niektórych państw europejskich, w Polsce danina ta nie zasila funduszu przymusowej restrukturyzacji instytucji bankowych (resolution), ale trafia w całości do budżetu państwa. Sam zaś podatek, podobnie jak wpłaty na BFG, nie są traktowane jako koszty uzyskania przychodów. – To dodatkowe obciążenie dla polskich banków – dodał prezes ZBP.

 

 

Raporty i sprawozdania

Rok 2018 pogłębił także zaangażowanie banków w tworzeniu nowych elementów infrastruktury technicznej dla administracji publicznej. Banki włączono do budowy systemu STIR, mającego na celu eliminowanie oszustw podatkowych, a od połowy roku instytucje finansowe dostarczają swym klientom firmowym rozwiązań pozwalających na realizację podzielonej płatności. Ostatnie miesiące przyniosły z kolei takie nowości jak raportowanie schematów podatkowe czy podatek u źródła. – Będziemy musieli wykonać wielką pracę wspólnie z resortem finansów – zaznaczył Krzysztof Pietraszkiewicz. To nie koniec zmian w obszarze szeroko rozumianej sprawozdawczości banków, należy bowiem uwzględnić nowe regulacje dla obszaru AML.

Wobec zwiększania się powinności związanych z raportowaniem na jaw wychodzi problem dublowania danych przekazywanych przez banki. Zdarza się nawet tak, że bank przekazuje te same informacje do tego samego urzędu kilkukrotnie w różnych sprawozdaniach, – Zależy na tym by zmniejszać liczbę kanałów transferu informacji dla GIIF i Krajowej Administracji Skarbowej. Nie chcemy, żeby banki zamieniły się tylko w biura raportowe, należy koniecznie uprościć obligatoryjne raportowanie – zaapelował prezes ZBP.

Wyzwania reputacyjne

Innym problemem całej branży finansowej były na przestrzeni minionych miesięcy poważne wyzwania natury reputacyjnej. Wśród nich wymienić należy tzw. aferę Getback, która w opinii prezesa Pietraszkiewicza podkopała reputację rodzimej bankowości. – Wprowadzono klientów i pośredników w błąd – zaznaczył prezes ZBP. Największym kłopotem może okazać się jednak zamieszanie wokół nadzoru. – Boleśnie odczuliśmy to co wydarzyło się wokół KNF, musimy zrobić wszystko by odbudować wysoki prestiż jakim cieszyła się KNF na arenie międzynarodowej – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz.