Bank spółdzielczy musi szukać także dochodów pozaodsetkowych

Bank spółdzielczy musi szukać także dochodów pozaodsetkowych
Małgorzata Matejkowska. Źródło: Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podczas Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej rozmawialiśmy z Małgorzatą Matejkowską p.o. Prezesa Zarządu Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą we Włocławku. Małgorzata Matejkowska zdecydowała się na udział w Strategicznej Szkole Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej zainspirowana przez poprzedniego prezesa banku.

W jej opinii Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej jest swoistym kompendium wiedzy o bankowości spółdzielczej. Pokazuje co aktualnie dzieje się w sektorze bankowym, w tym w Bankach Spółdzielczych.

Jednocześnie pozwala spojrzeć na bankowość oczami ekspertów spoza branży bankowej. W tegorocznej edycji Szkoły, jej zdaniem, ciekawym spojrzeniem na problematykę zarządzania w Bankach Spółdzielczych był wykład prof. Piotra Płoszajskiego. Pokazał on nowe wyzwania, które stoją przed Bankami.

Z jego wykładu wynika, że być może Banki będą musiały działać w branżach bardzo odległych od bankowości. Jej uwagę zwróciły te fragmenty wykładu profesora Piotra Płoszajskiego, w których mówił o strategii chaosu.

Jak sprostać konkurencji?

Na nasze pytanie co Bank, którym kieruje robi aby sprostać konkurencji, Małgorzata Matejkowska odpowiedziała:

„Generalnie szukamy przychodów pozaodsetkowych. Wiemy, że po spadku stóp procentowych będziemy musieli nadrobić ubytki w naszych dochodach z powodu spadku przychodów odsetkowych. Wciąż za mało sprzedajemy ubezpieczeń, praktycznie wcale nie robimy faktoringu. Na pewno cały czas pracujemy nad sprzedażą leasingu, chociaż dynamika sprzedaży leasingu przez Bank jest nadal niewspółmierna do dynamiki wzrostu całej branży leasingowej.”

Tym nie mniej Bank, którym kieruje nasza rozmówczyni będzie musiał brać pod uwagę, to co się dzieje na rynku i szukać w przyszłości nowych przychodów ze źródeł dość odległych od bankowości – wynika z wypowiedzi Małgorzaty Matejkowskiej.

Źródło: BANK.pl