Bank spółdzielczy − atrakcyjny pracodawca

Bank spółdzielczy − atrakcyjny pracodawca
Robert Malinowski, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku. Fot.P.Koper/BS Płońsk
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Coraz częściej na konferencjach dot. bankowości dyskutuje się o tym, że banki, postrzegane do niedawna jako atrakcyjny pracodawca, mają problem z pozyskaniem pracowników. Jak ta sytuacja przedstawia się w Banku Spółdzielczym w Płońsku? - KZBS zapytał o tę kwestię Roberta Malinowskiego, Wiceprezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku.

#RobertMalinowski: Działamy wyprzedzająco, by sukcesywnie pozyskiwać nowych, zaangażowanych pracowników #bsplonsk #KZBS #BankiSpółdzielcze

− Nie zauważamy spadku zainteresowania zatrudnieniem w Banku Spółdzielczym w Płońsku, co więcej jesteśmy bardzo atrakcyjnym pracodawcą, o czym świadczy m.in. fakt, że w pionie, którym zarządzam, na ośmiu zatrudnionych dyrektorów większość (bo 6 osób), pozyskaliśmy z bankowości komercyjnej. Oczywiście nie spoczywamy na laurach i zabiegamy o swoich potencjalnych pracowników już na poziomie studiów, a nawet szkoły średniej.

Od trzech lat realizujemy w Banku program praktyk, angażujemy się również w projekt BAKCYL, który podnosi poziom wiedzy młodego pokolenia z zakresu bankowości i finansów. Mamy już pierwsze sukcesy, w tym zakresie w postaci kompetentnych pracowników, zatrudnionych w naszym Banku.

Ostatnio uczestniczyliśmy również w Akademickich Targach Pracy w Ciechanowie, takie wydarzenia są istotne, ponieważ pozwalają nam  nawiązać bezpośrednią relację z naszym potencjalnym pracownikiem, dokładnie określić stanowiska, jakimi dysponujemy w Banku.

Zdarza się, że studenci postrzegają pracę w banku jedynie przez pryzmat „okienka bankowego”. Chętnie więc podejmujemy z nimi dialog i przybliżamy im inne możliwości zatrudnienia, chociażby w działach back office banku z obszaru: bezpieczeństwa, administracji, informatyki czy logistyki.

To co dla nas wydaje się oczywiste, niekoniecznie jest takie dla naszych odbiorców, dlatego istotne jest, by to jasno komunikować.

Dzięki zaangażowaniu z naszej strony, mamy większą szansę na pozyskanie kompetentnych, związanych z Bankiem pracowników.

Mimo, że kadra Banku Spółdzielczego w Płońsku jest stosunkowo młoda, działamy wyprzedzająco, by sukcesywnie pozyskiwać nowych, zaangażowanych pracowników – podkreśla Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku.

Źródło: Krajowy Związek Banków Spółdzielczych / KZBS