Bank Millennium zawarł 21,4 tys. ugód frankowych do końca 2023 roku

Bank Millennium zawarł 21,4 tys. ugód frankowych do końca 2023 roku
Fot. stock.adobe.com / Robson90
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Millennium zawarł 1072 dobrowolnych ugód z posiadaczami kredytów frankowych w IV kwartale i 3 672 ugody w całym 2023 roku, podał bank. Od 2020 roku, kiedy bank zaczął oferować ugody zawarto ich 21,4 tys.

„W IV kw. 2023  r liczba polubownych ugód zawartych posiadaczami walutowych kredytów hipotecznych powróciła powyżej poziomu 1 tys. kwartalnie. Liczba ugód zawartych do tej pory wyniosła 21,4 tys. (w 2023r.: 3,7 tys.), co odpowiada 35% liczby umów kredytowych aktywnych w momencie pełnego uruchomienia procesu ugód. Dodatkowo, liczba polubownych ugód zawartych w sądzie dalej rosła w stabilnym tempie. W samym IV kw. 2023 r, 185 takich ugód zostało zawartych (17% wszystkich) podczas gdy w 2023 r. takich ugód zawarto 529 (14%)” – czytamy w komunikacie.

Koszty związane z dobrowolnymi ugodami wyniosły 89 mln zł w IV kw. (przed podatkiem, ujęte w linii wynik z pozycji wymiany a także w linii wynik z modyfikacji), podczas gdy w 2023 r. koszty te wyniosły 326 mln zł (2022 r.: 484 mln zł). Relatywnie wyższy koszt ugód w ostatnich kwartałach odzwierciedlał, między innymi, rosnącą liczbę oraz udział ugód na etapie postępowania sądowego. W IV kw. 185 takich ugód zostało zawartych w porównaniu do 156 w III kw. (2023: 529 w porównaniu do 281 w 2022 r.), podano w materiale.

Rezerwy na portfel kredytów walutowych

„Na dzień 31 grudnia 2023 r. bank miał 20 914 umów kredytowych i dodatkowo 1 780 umowy kredytowe z byłego Euro Banku będących przedmiotem prowadzonych obecnie indywidualnych sporów sądowych (z wyłączeniem roszczeń wniesionych przez bank przeciw klientom, tzw. spraw windykacyjnych), dotyczących klauzul indeksacyjnych w walutowych kredytach hipotecznych. Relatywnie mała cześć tych pozwów (11%) została wniesiona przez kredytobiorców, którzy na dzień wniesienia pozwu całkowicie spłacili walutowy kredyt hipoteczny bądź skonwertowali go na kredyt hipoteczny w PLN” – czytamy dalej w komunikacie.

Na koniec grudnia 2023 r., saldo rezerw na portfel walutowych kredytów hipotecznych udzielonych przez Bank wyniosło 7 269 mln zł (co odpowiadało 83% ubruttowionego portfela kredytów walutowych) a rezerwy na portfel walutowych kredytów hipotecznych udzielonych przez dawny Euro Bank 603 mln zł. Alokowana, czyli pomniejszająca bilansową wartość brutto każdego z tych portfeli wynosiła odpowiednio 6 028 mln zł oraz 489 mln zł, podsumowano.

Źródło: ISBnews