Bank i Klient: Kreatywna Europa w bankach

Bank i Klient: Kreatywna Europa w bankach
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polskie instytucje finansowe mogą już ubiegać się o wsparcie swojej akcji kredytowej dedykowanej tzw. przemysłowi kreatywnemu. Do dyspozycji banków są przede wszystkim bezpłatne gwarancje portfelowe dla finansowania podmiotów z sektorów kultury i kreatywnych.

Michał Gorzelak

Mowa tu o instrumentach finansowych programów ramowych UE. Oferta gwarancji portfelowych w ich ramach na lata 2014-2020 obejmuje znane już na polskim rynku instrumenty programów COSME, Horyzont 2020 oraz EaSI. Finansowanie w ramach tych programów uruchomiło w Polsce łącznie 17 pośredników, a z preferencyjnej oferty skorzystało już kilka tysięcy przedsiębiorców.

 

Przedsiębiorcy sektora kultury i kreatywnego także napotykają na trudności w dostępie do finansowania. To grupa bardzo niejednorodna, w dużej części złożona z mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych. Skorzystanie z komercyjnej oferty bankowej uniemożliwia im m.in. brak wymaganych zabezpieczeń (za które nie są uznawane prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej), nieregularny charakter przychodów bądź też brak doświadczenia we współpracy z instytucjami finansowymi, przejawiający się np. brakiem przygotowanego biznesplanu. Próbą pokonania tych barier, a także zachęcenia instytucji finansowych do współpracy z sektorami kultury i kreatywnymi, jest nowy instrument gwarancyjny uruchomiony w ramach programu Kreatywna Europa.

 

Gwarancje Programu Kreatywna Europa na lata 2014-2020

Pogram ma na celu wsparcie europejskiej kultury, kina, telewizji, muzyki, literatury, sztuk widowiskowych, dziedzictwa kulturalnego oraz dziedzin pokrewnych. Budżet w wysokości 1,46 mld euro ma umożliwić dofinansowanie działalności przynajmniej 250 000 artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą, 2000 kin, 800 filmów i 4500 tłumaczeń książek. Instrument Gwarancyjny dla Sektorów Kultury i Kreatywnych (Cultural & Creative Sectors Guarantee Facility, CCS GF), uruchomiony w lipcu 2016 r., ma zapewnić dostęp do preferencyjnego finansowania zwrotnego dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów kultury i kreatywnych. Działa on na podobnych zasadach, co znane już gwarancje innych programów ramowych UE.

Małgorzata Kiełkiewicz

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI