Bank i Klient: 115 tysięcy beneficjentów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Brak własnego majątku na zabezpieczenie kredytu nie musi być równoznaczny z odmową finansowania przedsiębiorcy. Rozwiązaniem dla przeszło stu tysięcy polskich firm okazał się program gwarancji de minimis realizowany od roku 2013 przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W jakim stopniu wsparcie oferowane przez BGK w ramach programu gwarancji de minimis trafia do przedsiębiorców wykluczonych kredytowo? Jaka część beneficjentów programu przeznacza otrzymane środki na wdrożenie nowatorskich produktów, a w ilu przypadkach preferencyjne finansowanie pozwoliło na utworzenie nowych miejsc pracy? Miernikiem skuteczności tego wyjątkowego przedsięwzięcia są coroczne badania przeprowadzane przez BGK wśród firm korzystających z programu.

Dotychczasowe funkcjonowanie tego jakże pożytecznego instrumentu podsumowano 23 listopada ub.r. w warszawskim hotelu Intercontinental. Pierwszy wiceprezes BGK Paweł Nierada podkreślił, że program stanowi doskonały i godny naśladownictwa przykład współpracy sektora publicznego i komercyjnego. – Ta inicjatywa łączy najlepsze praktyki i opiera się na obopólnych korzyściach – podkreślił wiceszef polskiego banku rozwoju. Najlepszym dowodem na efektywność gwarancji de minimis jest uzyskany efekt dźwigni finansowej – z każdej złotówki udzielonej w ramach programu gwarancji przedsiębiorcy mogą uzyskać 100 zł kredytu. Dzięki inicjatywie BGK udało się również wytworzyć i utrzymać 100 tys. miejsc pracy. Następnie doradca ministra rozwoju Grzegorz Mickiewicz odczytał list, wystosowany przez wiceszefa resortu Jerzego Kwiecińskiego. Ocenił on system gwarancji de minimis jako skuteczny element działań na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczości z sektora MŚP, stanowiącej jedną z głównych sił polskiej gospodarki. – Podmioty te mają kluczowe znaczenie dla rozwoju: tworzą znaczną część miejsc pracy, wprowadzają zmiany strukturalne oraz innowacje, będąc motorem zmian sektorowych i rozwoju regionalnego – podkreślił Jerzy Kwieciński. Nieduże firmy generują połowę PKB sektora prywatnego, a od 12 lat doskonale radzą sobie na rynku wspólnotowym. Wyjściem naprzeciw oczekiwaniom tego sektora jest rządowa Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. – Mam nadzieję, że dzięki temu MŚP dostaną istotne bodźce, które wzmocnią ich siłę – takie przesłanie zawarł w swym liście Jerzy Kwieciński.

 

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Paweł Borys, omówił plany uruchamiania kolejnych instrumentów o charakterze gwarancyjnym. – Mamy instrumenty kapitałowe, w dwa tygodnie chcemy uruchomić platformę finansowania inwestycji wysokiego ryzyka – podkreślił. Ważnym zadaniem PFR będzie finansowanie eksportu; odpowiednie instrumenty mają być tańsze i dostępne dla zdecydowanej większości firm. Podczas prezentacji wyników programu nie mogło zabraknąć tych najważniejszych – czyli beneficjentów, których reprezentowali Mikołaj Juliusz Rubeńczyk, wiceprezes zarządu Pylon S.A., spółki produkującej kolumny głośnikowe, oraz Łukasz Posiadało, właściciel firmy Posiadało Sp. J., specjalizującej się w zaawansowanych produktach z betonu. Przedsiębiorcy podkreślili wpływ gwarancji na rozwój innowacji, obniżenie kosztów finansowania, a także zwiększenie zatrudnienia. Nie bez znaczenia jest również fakt, że procedura uzyskania kredytu z gwarancją jest mniej pracochłonna i czasochłonna.

 

Drugą część konferencji rozpoczął Leszek Skiba, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. – Nie jest możliwa dalsza ekspansja akcji kredytowej bez dywersyfikacji źródeł finansowania – zauważył wiceszef resortu finansów. W jego opinii konieczne jest zwiększenie wykorzystania środków unijnych. Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, rozpoczął swe wystąpienie od podziękowań dla resortu rozwoju i BGK za realizację tak potrzebnej inicjatywy. Za stracone lata prezes ZBP uznał okres pomiędzy rokiem 2009, kiedy to likwidowano system poręczeń i gwarancji, a wprowadzeniem gwarancji de minimis. – W ostatnich kwartałach ponad 110 tys. firm skorzystało z de minimis. To znakomicie, jednak rodzi się pytanie: co straciliśmy przez tamte trzy lata? – zaznaczył. Skuteczne wspieranie przedsiębiorczości nie może ograniczać się wyłącznie do łatwo dostępnych poręczeń i gwarancji; konieczne jest również promowanie gospodarki elektronicznej i obrotu bezgotówkowego. Nie ma co marzyć o większej innowacyjności, jeżeli polscy przedsiębiorcy nie zacieśnią współpracy z sektorem nauki. – Nie byłoby nowoczesnej bankowości, gdyby nie współpraca ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI