Bank Handlowy: ponad dwukrotnie większy zysk netto rdr w I kw. 2023 r.

Bank Handlowy: ponad dwukrotnie większy zysk netto rdr w I kw. 2023 r.
Fot. stock.adobe.com / MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Handlowy odnotował 603,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 281,99 mln zł zysku rok wcześniej, podał Bank.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 847,3 mln zł wobec 444,86 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 140,67 mln zł wobec 151,26 mln zł rok wcześniej.

„Wynik z tytułu odsetek wyniósł 847 mln zł i był niemal dwukrotnie wyższy niż zanotowany w tym samym okresie w 2022 roku. W analogicznym okresie wynik z tytułu opłat i prowizji zmniejszył się o 7% ze względu na słabszy sentyment inwestorów do rynku kapitałowego, natomiast całkowite przychody banku wzrosły o 49% do poziomu 1,24 mld zł.

Koszty działania wyniosły 415 mln zł (+0,3% r/r). Koszty ryzyka były na poziomie 20 punktów bazowych” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł w ostatnim kwartale 27,8% wobec 8,7% rok wcześniej, ROA – odpowiednio: 2,6% wobec 1%.

Wskaźnik Koszty/Przychody wyniósł w I kw. br. 33% wobec 50% rok wcześniej.

Czytaj także: Mastercard i Citi Handlowy ułatwiają wpłacanie datków dla Priceless Planet Coalition

Rekordowa dywidenda dla akcjonariuszy

„Mocne wyniki pierwszego kwartału potwierdzają solidne fundamenty biznesu, jak również kreowanie wartości dla naszych akcjonariuszy. W tym roku wypłaciliśmy rekordową dywidendę w historii Banku. […] Klienci mogli liczyć na naszą globalną ekspertyzę. Dostarczaliśmy im rozwiązania wspierające ich w zarządzaniu biznesem.

To było szczególnie ważne w wymagających warunkach rynkowych, spowodowanych m.in. zawirowaniami w sektorze finansowym w Stanach Zjednoczonych i w Europie” – powiedziała prezes Elżbieta Czetwertyńska, cytowana w komunikacie.

Czytaj także: Fundacja Citi Handlowy: XXIV. edycja Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora rozstrzygnięta

Wzrost bazy depozytowej

Aktywa razem banku wyniosły 71,18 mld zł na koniec I kw. 2023 r. wobec 69,8 mld zł na koniec poprzedniego roku.

„Pierwszy kwartał to dla nas niewątpliwie kwartał wysokiej dynamiki przychodowej, szczególnie zauważalnej w obszarze działalności skarbcowej. Wzrost bazy depozytowej w strategicznych obszarach banku oraz widoczna kontynuacja rosnącego trendu sald depozytów terminowych przełożyły się na wyższe koszty odsetkowe.

Widoczna w pierwszym kwartale poprawa sentymentu inwestorów do rynku kapitałowego, wzrost wolumenów kredytowych i transakcyjnych w Bankowości Instytucjonalnej to silne akcenty tego kwartału.

Utrzymanie wysokiej dyscypliny kosztowej, mimo rosnącej inflacji oraz powrót kosztów ryzyka do znormalizowanych poziomów stanowią silne fundamenty dla kolejnych kwartałów” – dodała wiceprezes do spraw finansowych Natalia Bożek.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 602,43 mln zł wobec 278,69 mln zł zysku rok wcześniej.

***

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie – najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A.

W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 69,8 mld zł na koniec 2022 r.

Źródło: ISBnews