Atradius publikuje Barometr Praktyk Płatniczych dla Europy Zachodniej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

statystyka.glob.250xJak wynika z Barometru Praktyk Płatniczych, przygotowanego na zlecenie firmy Atradius, pomimo polepszającej się sytuacji ekonomicznej w Europie Zachodniej, perspektywy trwałego ożywienia są nadal odległe. W związku z tym wiele firm stara się szukać nowych odbiorców w Europie Wschodniej, Azji oraz Bliskim Wschodzie.

Atradius, jeden z największych ubezpieczycieli należności handlowych na świecie, opublikował kolejne wydanie Barometru Praktyk Płatniczych, który prezentuje wyniki międzynarodowego badania płatności pomiędzy firmami. Ok. 3 tys. respondentów z 14 krajów Europy Zachodniej oceniało praktyki płatnicze w badanych krajach. Najnowsza analiza, przygotowana na zlecenie Atradius, dotyczy rynków Europy Zachodniej.

Jak wynika z badania sytuacja ekonomiczna w krajach Europy Zachodniej generalnie nieznacznie polepszyła się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jednak nadal nie widać znaczących szans na szybki wzrost gospodarczy i trwałe ożywienie gospodarek. Sytuacja ta przekłada się równocześnie na opóźnienia w płatnościach, których główną przyczyną jest niższa płynność finansowa i ograniczony dostęp firm do środków pieniężnych. Co ciekawe, jak wynika z badania Atradiusa, opóźnienia w płatnościach z tego powodu częściej pojawiają się w przypadku handlu krajowego (61,11 proc. respondentów zgłaszających problem) niż zagranicznego (46,92 proc.), co m.in. przekłada się na zainteresowanie firm nowymi rynkami.

Na podobnym poziomie jak w 2012 r. utrzymuje się zainteresowanie firm ubezpieczeniem kredytu kupieckiego w krajach Europy Zachodniej. Istotny wpływ na ten wynik ma utrzymujący się na zbliżonym poziomie co w ubiegłym roku wskaźnik niezapłaconych w terminie faktur. Średnia liczba opóźnionych płatności spadła z 30,6 proc. w 2012 r. do 30,1 proc. w roku bieżącym w przypadku krajowych kontrahentów, ale wzrosła o 1,8 ppt r/r w przypadku transakcji międzynarodowych do 28,8 proc. Drastycznie natomiast zwiększyła się liczba należności, których firmom nie udało się odzyskać.

W przypadku handlu krajowego wzrost ten osiągnął 42,9 proc. (z 3,5 proc. w 2012 r. do 5,0 proc. w 2013 r.), natomiast międzynarodowego aż 74,1 proc. (z 2,7 proc. w 2012 r. do 4,7 proc. w 2013 r.).   Jednocześnie w ostatnich 12 miesiącach nie zmienił się główny powód korzystania z kredytu kupieckiego. Budowa lub utrzymywanie długofalowych relacji handlowych jest kluczowym powodem oferowania odroczonej płatności 42,1 proc. respondentów handlujących wewnątrz kraju oraz 37,3 proc. posiadających kontrahentów międzynarodowych.

Respondenci wypowiadający się w bieżącym Barometrze Praktyk Płatniczych po raz kolejny potwierdzili, że kluczowym powodem oferowania kredytu kupieckiego jest utrzymanie dobrych kontaktów z kontrahentami. To zrozumiałe, gdyż kondycja gospodarek Europy Zachodniej w końcu się poprawi i warto mieć wtedy zaufanych partnerów handlowych. Z drugiej strony, jak pokazuje nasze badanie, firmy nadal muszą sobie radzić ze spadającym popytem na produkty i usługi, problemami z płynnością oraz odzyskiwaniem zaległych płatności. Widząc to firmy z Europy Zachodniej jednocześnie szukają nowych odbiorców w Europie Wschodniej, Azji oraz na Bliskim Wschodzie – powiedział Paweł Szczepankowski, dyrektor zarządzający Atradius w Polsce.

Barometr Praktyk Platniczych Atradius – pobierz.

Źródło: Atradius Credit Insurance N.V. SA