Asymetryczna wymiana handlowa Polski z Chinami

Asymetryczna wymiana handlowa Polski z Chinami
Fot. stock.adobe.com / xtock
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezydent Andrzej Duda, będący gościem na Igrzyskach w Pekinie spotkał się z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Według informacji ministra w Kancelarii Prezydenta RP ‒ Andrzeja Dery ‒ jednym z tematów rozmów były stosunki gospodarcze.

„Gospodarka chińska jest jedną z największych gospodarek, wszyscy się spotykają z przedstawicielami Chin, żeby załatwiać interesy gospodarcze.

Kto ma interesy z Chinami, ten ma zabezpieczenie na najbliższe lata” ‒ komentował Andrzej Dera w telewizyjnej dyskusji.

Ponad 200 firm w Polsko-Chińskiej Izbie Gospodarczej

Według Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych zdecydowane działania w walce z pandemią sprawiły, że chińska gospodarka w niewielkim stopniu ucierpiała wskutek kryzysu związanego z koronawirusem.

Chiny stanowią ogromny i chłonny rynek z szybko rosnącą klasą średnią, co daje szanse producentom wyrobów konsumpcyjnych. Ze strony Chin jest duże zapotrzebowanie m.in. na produkty rolne.

Deficyt w obrotach handlowych między obu krajami -30062,7 mln euro

Wszystko to sprawia, że coraz większa liczba polskich przedsiębiorców usiłuje uplasować swoje produkty w Chinach. Polsko-Chińska Izba Gospodarcza zrzesza obecnie ponad 200 firm członkowskich. Są to zarówno duże międzynarodowe firmy jak również małe rodzinne przedsiębiorstwa.

Chiny są największym polskim partnerem handlowym w Azji, Polska zaś największym partnerem handlowym Chin w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Problemem jest jednak asymetryczność wymiany handlowej.

Czytaj także: Chiny: w odpowiedzi na spowolnienie wzrostu gospodarczego bank centralny znowu tnie stopy procentowe

Bilans wymiany handlowej Polska-Chiny

W roku 2020 polski eksport do Chin wyniósł, według danych Głównego Urzędu Statystycznego 2979,3 mln euro, import 33042,0 mln euro, a deficyt w obrotach handlowych między obu krajami -30062,7 mln euro.

Eksport do Polski stanowi ok. 2% chińskiego eksportu

Chiny są drugim, po Niemczech dostawcą towarów na polski rynek, ale zajmują odległe miejsce jako odbiorca polskiego eksportu.

Dla ogromnych Chin Polska jest mimo wszystko partnerem ważnym. Eksport do Polski stanowi ok. 2% chińskiego eksportu.

Polski eksport do Chin

W roku 2020 polskie firmy wyeksportowały do Chin:

– zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego –  121,7 mln euro; 

– produkty pochodzenia roślinnego – 9,8 mln euro;

– przetwory spożywcze: 71,7 mln euro;

– produkty mineralne: 128,1 mln euro;

– produkty przemysłu chemicznego: 121,5 mln euro;

– tworzywa sztuczne i kauczuk oraz artykuły z nich: 194,2 mln euro;

– skóry i artykuły z nich: 5,4 mln euro;

– drewno i artykuły z drewna: 198,6 mln euro;

– ścier drzewny, papier, tektura i artykuły z nich: 447,8 mln euro;  

– materiały i artykuły włókiennicze: 30,9 mln euro;

– artykuły z kamienia, wyroby ceramiczne, szkło: 65,2 mln euro.

Najważniejszą pojedynczą pozycję w polskim eksporcie do Chin zajmuje miedź i wyroby z miedzi.

Polski import z Chin

Z Chin importujemy między innymi:

maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy (w roku 2020 za 18046, mln euro), produkty przemysłu chemicznego (1294,3 mln euro),

tworzywa sztuczne i kauczuk

oraz artykuły z nich wyrabiane (1066,9 mln euro), materiały i artykuły włókiennicze (3824,3 mln euro).     

Czytaj także: Coraz więcej branż zagrożonych brakiem czipów, okres przestoju może potrwać dwa – trzy lata

Chińskie inwestycje w Polsce

Według danych NBP w 2020 roku wartość napływu chińskich zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski wyniosła 15,6 mln USD, natomiast stan zobowiązań z tytułu chińskich inwestycji bezpośrednich w Polsce wyniósł na koniec 2020 roku 286,3 mln USD.

Wartość łącznych inwestycji oraz aktywów chińskich w Polsce na koniec w 2020 roku na ok. 2,2 mld USD

Wiele chińskich inwestycji w Polsce jest dokonywanych przez chińskie podmioty zarejestrowane poza Chinami, które nie są ujmowane w oficjalnych statystykach jako inwestycje z Chin.

Szacunkowe wyliczenia Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Pekinie wskazują na możliwą wartość łącznych inwestycji oraz aktywów chińskich w Polsce na koniec w 2020 roku na ok. 2,2 mld USD.

Czytaj także: Kto najbogatszy może być na świecie, USA czy Chiny? I co z Polską?

Źródło: aleBank.pl