Analitycy: przez rezerwy na kredyty frankowe cztery banki ze stratą netto w IV kw. 2021 r.

Analitycy: przez rezerwy na kredyty frankowe cztery banki ze stratą netto w IV kw. 2021 r.
Fot. stock.adobe.com/kevers
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk giełdowych banków w IV kwartale 2021 r. wyniesie łącznie 668 mln zł, będzie więc blisko 80 proc. niższy niż w III kwartale. Wskutek zawiązania wysokich rezerw na kredyty w CHF cztery banki pokażą stratę netto - wynika z danych zebranych przez PAP Biznes.

We wtorek rozpoczyna się sezon publikacji wyników za IV kwartał przez giełdowe banki.

Pierwsze wyniki poda we wtorek 1 lutego Bank Millennium, następnie Santander Bank Polska (w środę) oraz ING Bank Śląski (w czwartek). Banki te przedstawią wstępne, nieaudytowane wyniki.

Zysk giełdowych banków w IV kw. spadnie do 668 mln zł

Z danych zebranych wśród ankietowanych przez PAP Biznes analityków wynika, że w IV kwartale 2021 roku zysk dziewięciu notowanych na giełdzie banków wyniesie łącznie 668 mln zł, co oznaczać będzie spadek 79 proc. w porównaniu do III kwartału.

W IV kwartale 2020 roku łączna strata netto analizowanych banków przekroczyła 4 mld zł, ale wówczas decydujący wpływ na wynik sektora miała 2,6 mld zł strata netto PKO BP, który ujął wówczas w wynikach koszty ugód z klientami kredytów walutowych.

Kolejne rezerwy na portfele kredytów frankowych

Także w IV kwartale 2021 roku duży wpływ na wyniki części sektora będą miały kolejne rezerwy na portfele kredytów frankowych. Rosnąca liczba sądowych pozwów w sprawach dotyczących kredytów frankowych i utrzymujące się niekorzystne dla banków orzecznictwo sprawi, że ostatni kwartał 2021 roku przyniesie wzrost takich rezerw.

mBank, Bank Millennium oraz BNP Paribas Bank Polska podały już, że w IV kwartale zawiążą łącznie ponad 3,2 mld zł rezerw na kredyty CHF, podczas gdy w III kwartale było to 1,1 mld zł.

mBank informował, że koszty ryzyka prawnego związanego z tego typu kredytami ujęte w IV kwartale 2021 roku wyniosą 2 mld zł, z czego kwota 1 mld zł może być przeznaczona na potencjalne ugody z posiadaczami kredytów w CHF.

Czytaj także: mBank przyspiesza tworzenie rezerw związanych z portfelem kredytów frankowych; ich wartość przekracza już 4 mld zł >>>

BNP Paribas Bank Polska zaksięguje w ciężar IV kwartału rezerwy na CHF w wysokości ok. 580 mln zł, natomiast rezerwy tego typu obniżą wyniki Banku Millennium o 662 mln zł.

Banki te podały, że spodziewają się straty netto w IV kwartale 2021 r. i według prognoz analityków łączna ich strata wyniesie 2,3 mld zł.

Koszty

Z zebranych danych wynika, że wyniki giełdowych banków w IV kwartale będą wpierane przez zawiązanie niższych rezerw na ryzyko kredytowe (spadek o 34 proc. rdr) oraz przez wyraźny wzrost wyniku odsetkowego i wyniku z opłat i prowizji (wzrost po ok. 12 proc. rdr). Według prognoz analityków koszty analizowanych banków wzrosną w IV kwartale w ujęciu rdr o 5 proc.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy będzie wpierany przez rosnące stopy procentowe – między październikiem a grudniem 2021 r. Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła referencyjną stopę procentową łącznie o 165 pb, do 1,75 proc. Z kolei wynik z opłat i prowizji wspierany będzie przez dużą aktywność klientów zwłaszcza w segmencie kredytów hipotecznych i gotówkowych.

Poniżej konsensus wyników dziewięciu banków za III kwartał 2021 roku (w mln zł):

 IV kw wgrdrkdk
 konsensusu  
Wynik odsetkowy1089012,70%10,10%
Wynik z prowizji433311,80%2,20%
Koszty ogółem65034,80%3,60%
Saldo rezerw*-1817-34,00%23,20%
Zysk netto668 -79,00%

* bez rezerw na ryzyko prawne dot. kredytów CHF.

Poniżej konsensusy oczekiwań wyników netto poszczególnych banków w IV kwartale 2021 roku (w mln zł):

 IV kw wgrdrkdk
 konsensusu  
Santander PL189131%-65%
mBank-1623827% 
Millennium-502360%61%
ING BSK61997%-3%
Bank Handlowy151 62%
Bank Pekao716288%14%
PKO BP1163 -8%
Alior Bank16840%12%
BNP Paribas-213  

Wyliczenia PAP Biznes obejmują PKO BP, Pekao SA, Santander Bank Polska, mBank, ING Bank Śląski, Bank Handlowy, Bank Millennium, Alior Bank oraz BNP Paribas Bank Polska i oparte są na prognozach ośmiu biur maklerskich. W danych nie uwzględniono Getin Noble Banku, dla którego nie sporządzono konsensusu. Z prognoz dwóch biur maklerskich wynika, że w IV kwartale bank ten zanotuje stratę netto.

Źródło: PAP BIZNES