Alior Bank uzyskał 571,6 mln zł zysku netto w III kwartale ‘23

Alior Bank uzyskał 571,6 mln zł zysku netto w III kwartale ‘23
Źródło: BANK.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy Alior Banku w trzecim kwartale 2023 roku wyniósł 571,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej Bank miał 62,6 mln zł straty netto - podał Bank w raporcie. Zysk Banku okazał się 11 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali, że wyniesie on 516,4 mln zł.

Oczekiwania siedmiu biur maklerskich, co do zysku Alior Banku za trzeci kwartał, wahały się od 494 mln zł do 546 mln zł.

Zysk netto w III kwartale był na rekordowym poziomie i wzrósł 13 proc. kdk.

Po trzech kwartałach 2023 roku zysk netto grupy Alior Banku wynosi 1,44 mld zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 323 mln zł.

Wynik odsetkowy wzrósł 108% rdr

Bank zanotował w III kwartale 2023 roku niższy od oczekiwań wynik z prowizji i opłat, ale zawiązał niższe niż zakładał konsensus rezerwy kredytowe.

Wynik odsetkowy Banku sięgnął 1.219,2 mln zł i był 2,5 proc. powyżej oczekiwań i analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.189,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.168,2 – 1.223 mln zł). Wynik ten wzrósł 108 proc. rok do roku i 5 proc. w ujęciu kwartalnym.

Marża odsetkowa netto wynosi 6,16 proc. co oznacza wzrost o 3,08 pp. rdr.

Wynik z tytułu opłat i prowizji a transakcje FX

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 172,3 mln zł i był 17 proc. poniżej konsensusu na poziomie 207,6 mln zł (oczekiwania wahały się od 191 mln zł do 218 mln zł). Wynik prowizyjny spadł 15 proc. rdr i 20 proc. kdk.

Bank podał, że wynik z tytułu opłat i prowizji pod wpływem sposobu rozliczania transakcji FX. Spadek w III kwartale wyniku prowizyjnego z tytułu transakcji FX o 24 mln zł rdr wynikał ze specyfiki księgowania tego typu transakcji.

„Wynik z zawieranych transakcji FX dzielony jest pomiędzy wynik prowizyjny oraz handlowy. W kwartałach charakteryzujących się wysoką zmiennością kursów walutowych może wystąpić przesunięcie tego wyniku pomiędzy tymi liniami.

W III kw. 23 około 41 mln zł wyniku z transakcji wymiany walut zostało rozpoznane w wyniku handlowym” – napisano w prezentacji.

Bank podał, że w perspektywie kolejnych kwartałów wynik z tytułu opłat i prowizji powinien zmieniać się w tempie zbliżonym do tempa wzrostu bilansu.

Czytaj także: Alior Bank rozpoczął kampanię promującą rachunki bankowe dla jednoosobowych firm

Odpisy i koszty ryzyka

Odpisy wyniosły w trzecim kwartale 155 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem wyższych o 21 proc. odpisów na poziomie 196,6 mln zł. Saldo odpisów spadło 41 proc. rdr i wzrosło 3 proc. kdk.

Koszty ryzyka w III kwartale wyniosły 0,96 proc. czyli są o 0,68 pp. niższe niż rok wcześniej.

Bank podał, że koszty ryzyka zostały obniżone na skutek zdarzeń jednorazowych w kwocie ok. 30 mln zł (odzyski, skuteczne restrukturyzacje w zakresie klientów korporacyjnych) oraz bardzo korzystnemu trendowi w zakresie jakości portfela, skutkującym niskimi migracjami do default oraz wpływającym na rozwiązania rezerwy ECL (efekt FLI).

Koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych wyniosły w III kwartale 5,4 mln zł.

Koszty Banku wyniosły 483,9 mln zł i były 2,8 proc. wyższe od oczekiwań rynku (470,8 mln zł). Koszty wzrosły 6 proc. rdr i spadły 1 proc. kdk.

Wskaźnik kosztów do dochodów wynosi 35,5 proc.

Czytaj także: Alior Pay dostępny dla wszystkich klientów Alior Banku

Polityka kredytowa i pożyczkowa Alior Banku

Od 3 lipca Alior Bank umożliwia klientom skorzystanie z Bezpiecznego Kredytu 2% w ramach programu rządowego Pierwsze Mieszkanie.

Bank podał, że osiągnął historycznie najwyższy poziom sprzedaży kredytów hipotecznych, przekraczając we wrześniu, po raz pierwszy poziom 500 mln zł w skali jednego miesiąca.

W całym III kwartale sprzedaż tych kredytów wyniosła 0,99 mld zł, czyli wzrosła o 125 proc. rdr o 65 proc. kdk.

Sprzedaż pożyczki gotówkowej wyniosła 1,49 mld zł, czyli wzrosła 14 proc. rdr i spadła 12 proc. kdk. Sprzedaż consumer finance wzrosła 21 proc. rdr i kdk do 1,42 mld zł.

Wskaźnik TCR wynosi 16,68 proc., a TIER I 15,86 proc.

Bank podał, że poziomy współczynników kapitałowych TIER I oraz TCR na koniec III kwartału znacznie przekraczają minima regulacyjne, odpowiednio o: 721 pb. (3,5 mld zł) oraz 603 pb. (2,9 mld zł).

Zaliczenie wyniku za III kwartał do funduszy własnych spowoduje zwiększenie współczynnika TCR o około 140 pb.

Czytaj także: Płatności BLIK dostępne w Kantorze Walutowym Alior Banku

Źródło: PAP BIZNES