Aktywa TFI wzrosły do 284,1 mld zł w maju

Aktywa TFI wzrosły do 284,1 mld zł w maju
Fot. stock.adobe.com/mizar_21984
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wartość środków powierzonych krajowym funduszom inwestycyjnym wzrosła w maju o 1,3% m/m do 284,1 mld zł, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Wartość środków powierzonych krajowym funduszom inwestycyjnym wzrosła w maju o 1,3% m/m do 284,1 mld zł #TFI #AnalizyOnline

„W maju aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły o +3,6 mld zł (+1,3%) w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynoszą obecnie 284,1 mld zł. Wartość zgromadzonego kapitału wzrosła głównie w segmencie rozwiązań niedetalicznych (+3 mld zł). Jeśli chodzi o produkty dostępne dla szerokiego grona klientów przyrost wyniósł jedynie ok. +500 mln zł. Choć maj to 17 z rzędu miesiąc wysokich dodatnich napływów do funduszy detalicznych, dość burzliwa sytuacji na rynkach odbiła się na wypracowanym wyniku (przeszło -400 mln zł). Pod kreską znalazły się fundusze dłużne (rentowność obligacji na rynku globalnym wzrosła) oraz te inwestujące w akcje rynków wschodzących, w tym papiery emitowane przez polskie spółki” – czytamy w raporcie.

Gdzie największy przyrost aktywów?

W ubiegłym miesiącu największego przyrostu aktywów doświadczyły fundusze aktywów niepublicznych. Wartość zgromadzonego kapitału wzrosła o +2,9 mld zł (+3%) i wyniosła na koniec maja nieco ponad 99 mld zł.

„To efekt przede wszystkim dodatniego wyniku zarządzania. Po raz kolejny wysokiej, dodatniej dynamiki wzrostu doświadczyły także fundusze gotówkowe i pieniężne, których aktywa wzrosły o +2 mld zł (+4,1% m/m). W efekcie udało się przekroczyć historyczną barierę 50 mld zł. Jest to efekt niesłabnącej popularności tego typu rozwiązań wśród polskich klientów – za przyrost odpowiadają głównie wpłaty klientów” – czytamy dalej.

Spadek aktywów funduszy dłużnych

Podobna kwota jest zgromadzona w funduszach dłużnych (48,6 mld zł), jednak tutaj maj przyniósł dość nieoczekiwany spadek aktywów.

„Wyniósł on ok. -650 mln zł (-1,3% m/m) – tak znaczące uszczuplenie środków nie miało miejsca od czerwca 2015 r. Jest to efekt zarówno przewagi umorzeń nad wpłatami, jak i ujemnych stóp zwrotu. Wartość środków zmniejszyła się głównie jeśli chodzi o rozwiązania skupiające się na polskim rynku. Największego spadku aktywów doświadczyły fundusze dłużne polskie korporacyjne (-272 mln zł) i dłużne polskie papierów skarbowych (-40 mln zł)” – czytamy także.

Na minusie fundusze akcji

Na minusie miesiąc zakończyły także fundusze akcji, których aktywa spadły o prawie -550 mln zł i wynoszą obecnie nieco ponad 30,2 mld zł.

„To efekt głównie ujemnego wyniku zarządzania, choć jeśli chodzi o bilans sprzedaży maj także nie był sprzyjający. Wartość środków zmniejszyła się głównie w funduszach akcji polskich (blisko -720 mln zł|). Największego spadku aktywów doświadczyły rozwiązania o strategii uniwersalnej (-630 mln zł) oraz te inwestujące w akcje małych i średnich spółek (-60 mln zł)” – czytamy dalej.

Maj nie sprzyjał także funduszom mieszanym

Według Analizy Online, maj nie sprzyjał także funduszom mieszanym. Ich aktywa spadły o -265 mln zł i wyniosły na koniec maja 31,6 mld zł. Podobnie jak w przypadku rozwiązań skupiających się wyłącznie na rynku akcji, zadecydowały o tym ujemny wynik zarządzania oraz przewaga umorzeń nad wpłatami.

„Jeśli chodzi o pozostałe grupy aktywów miniony miesiąc przyniósł pierwszy od dłuższego czasu wzrost aktywów funduszy absolutnej stopy zwrotu. W maju wartość zgromadzonego kapitału wzrosła o blisko +310 mln zł, do 15 mld zł. To pierwszy przyrost w tym roku, jest on największy od lutego 2017. To efekt dodatniego wyniku zarządzania, bowiem maj to kolejny z rzędu miesiąc z ujemnym bilansem sprzedaży. Na plusie znalazły się też fundusze rynku surowców, których aktywa wzrosły o +13 mln zł. Słabiej wypadły natomiast fundusze nieruchomości i sekurytyzacyjne – oba te segmenty doświadczyły spadku zgromadzonego kapitału o ok. -100 mln zł” – podsumowano w materiale.

Źródło: ISBnews