Aktywa TFI spadły do 280,2 mld zł w czerwcu

Aktywa TFI spadły do 280,2 mld zł w czerwcu
Fot. stock.adobe.com/ambrozinio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wartość środków powierzonych krajowym funduszom inwestycyjnym spadła w czerwcu o 1,3% m/m do 280,2 mld zł, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Wzrostu aktywów doświadczyły fundusze gotówkowe i pieniężne. Wartość zgromadzonych środków wyniosła na koniec czerwca ponad 53,1 mld zł. To najwięcej w historii #TFI #funduszeinwestycyjne

„Czerwiec przyniósł spadek wartości aktywów netto, zarządzanych przez krajowe Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Wartość środków powierzonych funduszom inwestycyjnym w zarządzanie zmniejszyła się w minionym miesiącu o -1,3%, czyli o -3,8 mld zł do poziomu 280,2 mld zł. Wartość zgromadzonego kapitału zmniejszyła się zarówno w segmencie rozwiązań detalicznych (-1,5 mld zł), jak i tych dedykowanych (-2,3 mld zł). Spadek aktywów to efekt przewagi umorzeń (w obu segmentach) oraz ujemnego wyniku zarządzania” – czytamy w raporcie.

Wzrostu aktywów doświadczyły fundusze gotówkowe i pieniężne

W ubiegłym miesiącu wzrostu aktywów doświadczyły przede wszystkim fundusze gotówkowe i pieniężne. Wartość zgromadzonych środków zwiększyła się o blisko +1,2 mld zł (+2,3%) i wyniosła na koniec czerwca ponad 53,1 mld zł. To najwięcej w historii, podano również.

„Tak znaczny przyrost jest efektem wysokiego bilansu sprzedaży – popularność rozwiązań o najniższym ryzyku nie słabnie od lutego ub.r. Przyrost wynika także, choć w znacznie mniejszym stopniu, z dodatniego wyniku zarządzania” – czytamy dalej.

Na drugim biegunie fundusze aktywów niepublicznych

Na drugim biegunie znalazły się fundusze aktywów niepublicznych – wartość zgromadzonego w nich kapitału spadła o -2,3 mld zł (-2,3%) i na koniec I półrocza wyniosła 96,7 mld zł. W ujęciu procentowym największego spadku aktywów doświadczyły fundusze surowcowe (-6,3%). Ich aktywa na koniec ubiegłego miesiąca wyniosły niespełna 2,4 mld zł. Tuż za nimi znalazły się fundusze absolutnej stopy zwrotu. W czerwcu wartość zgromadzonych przez nie środków spadła o -0,9 mld zł (-6,3%). To najsłabszy miesiąc od sierpnia 2007 r. Sytuacja ta jest efektem przede wszystkim przewagi wypłat nad wpłatami, jednak wpływ miał również ujemny wynik zarządzania, podano także.

„Znacznego spadku aktywów doświadczyły również fundusze akcji. Na koniec czerwca zgromadzone w nich było blisko 29,2 mld zł, czyli o -1,1 mld zł mniej niż w maju br. Wynika to zarówno z przewagi umorzeń, jak i trudnej sytuacji na polskiej i światowych giełdach, która zaskutkowała ujemnym wynikiem zarządzania. Wartość zgromadzonych środków zmniejszyła się przede wszystkim w funduszach akcji polskich uniwersalnych” – czytamy dalej.

W czerwcu, drugi miesiąc z rzędu, spadła także wartość zgromadzonego kapitału w ramach funduszy dłużnych. Ich aktywa zmniejszyły się o -0,5 mld zł i wyniosły na koniec miesiąca 47,1 mld zł. To efekt głównie ujemnego bilansu sprzedaży. Największego spadku aktywów
doświadczyły fundusze obligacji korporacyjnych, podano również.

Według Analizy Online, czerwiec nie sprzyjał także funduszom mieszanym. Ich aktywa spadły o -0,2 mld zł i wyniosły na koniec miesiąca 31,4 mld zł. Zadecydowały o tym głównie ujemne stopy zwrotu, jednak wpływ miała także przewaga wypłat nad wpłatami. Spadku aktywów doświadczyły także fundusze nieruchomości. Całe I półrocze zakończyło się wzrostem aktywów o +1,2 mld zł.

Źródło: ISBnews