Aktywa subfunduszu Pekao Obligacji Samorządowych przekroczyły 0,5 mld złotych

Aktywa subfunduszu Pekao Obligacji Samorządowych przekroczyły 0,5 mld złotych
Fot. stock.adobe.com / Daniel Jędzura
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Aktywa utworzonego rok temu subfunduszu Pekao Obligacji Samorządowych przekroczyły właśnie 500 mln złotych. Jest to pierwszy na polskim rynku subfundusz, którego polityka inwestycyjna zakłada lokowanie środków na tak dużą skalę w papiery dłużne samorządów. Zarządzający mogą poszczycić się znakomitym wynikiem, nawet pomimo marcowego załamania na rynkach ‒ informuje w wydanym komunikacie Pekao TFI.

W ostatnich latach ze względu na niskie stopy procentowe zmalało zainteresowanie inwestorów depozytami bankowymi. Rozpoczęli oni poszukiwania alternatywnych produktów, które przy akceptowalnym poziomie ryzyka pozwolą na osiąganie stóp zwrotu powyżej lokat bankowych.

Pekao Obligacji Samorządowych

Z myślą o nich rok temu Pekao TFI utworzyło subfundusz Pekao Obligacji Samorządowych. Aktywa uczestników inwestowane są w obligacje samorządowe, które uzupełniane są obligacjami skarbowymi i listami zastawnymi.

Aktywa subfunduszu przekroczyły 500 mln złotych.

Swoją konstrukcją subfundusz przypomina dobrze znane fundusze dłużne krótkoterminowe (dawniej zwane pieniężnymi). W odróżnieniu od innych tego rodzaju produktów, został on jednak pozbawiony ryzyka kredytowego związanego z dużym zaangażowaniem w obligacje przedsiębiorstw.

Dzięki strategii inwestycyjnej, skoncentrowanej na papierach dłużnych samorządów, oszczędzający mogą cieszyć się oprocentowaniem przekraczającym depozyty bankowe przy relatywnie niskim ryzyku.

Czytaj także: Cięcia budżetów samorządowych, ograniczenie nakładów na Ochotnicze Straże Pożarne

Bezpieczne obligacje komunalne

Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce nie posiadają zdolności upadłościowej. Chociaż nie wyklucza to opóźnień w spłatach i trudności finansowych, to jednak czyni sytuację braku odzyskania zainwestowanego kapitału bardzo mało prawdopodobną.

W przypadku obligacji komunalnych ryzyko kredytowe jest więc bardzo małe, zbliżone do ryzyka obligacji skarbowych.

– Poszukując innowacji produktowych, które pozwolą klientom na jeszcze większą dywersyfikację portfela, jako pierwsi na rynku utworzyliśmy subfundusz dedykowany samorządowym papierom dłużnym, które stanowią znaczny udział w jego aktywach.

Subfundusz Pekao Obligacji Samorządowych uruchomiliśmy 27 listopada 2019 roku. Od początku spotkał się on z dużym zainteresowaniem ze strony naszych klientów, co skutkowało szybkim przyrostem aktywów. Subfundusz osiągnął 100 mln złotych już w połowie czerwca.

Natomiast obecnie (na dzień 26 listopada 2020) aktywa subfunduszu przekroczyły 500 mln złotych – mówi Jacek Janiuk, prezes zarządu Pekao TFI.

W przypadku obligacji komunalnych ryzyko kredytowe jest bardzo małe, zbliżone do ryzyka obligacji skarbowych.

 – W Polsce jest ponad 2 tysiące jednostek samorządu terytorialnego, a obligacje komunalne obok kredytów bankowych są podstawowym instrumentem finansowania samorządów. To tworzy duży i ciekawy rynek, choć równocześnie wymaga odpowiedniego przygotowania.

To doświadczenie Pekao TFI buduje od dłuższego czasu. Już dwa lata temu stworzyliśmy pilotażowy FIZ inwestujący na tym rynku. Wchodząc na ten rynek korzystaliśmy z wiedzy i doświadczeń Banku Pekao, który na rynku obligacji komunalnych w Polsce aktywny jest od początku jego istnienia – podkreśla Łukasz Tokarski, zarządzający portfelem z zespołu zarządzania instrumentami dłużnymi w Pekao TFI.

Czytaj także: Zamach na lokalne budżety ‒ czy mieszkańcy stracą swoje pieniądze?

Dodatnia stopa zwrotu

W tym roku Pekao Obligacji Samorządowych wypracował wysoką, dodatnią stopę zwrotu, wynik strategii od początku roku (na dzień 26.11.2020) wyniósł 2,27%.

‒ W 2020 roku subfundusz Pekao Obligacji Samorządowych w pełni wykorzystał okazje inwestycyjne, które pojawiły się w następstwie wybuchu epidemii COVID-19 i związanych z nią perturbacji na rynkach finansowych.

Dotyczy to zarówno atrakcyjnych inwestycji w obligacje komunalne, jak i uzupełniających portfel obligacji skarbowych.

Następstwem epidemii, są zwiększone potrzeby pożyczkowe samorządów ‒ co tworzy dużo okazji do inwestowania i sprawia, że najbliższy czas powinien dalej sprzyjać atrakcyjnym inwestycjom na tym rynku – dodaje Łukasz Tokarski.

Czytaj także: Samorządy w drodze do chmury obliczeniowej i… weto w sprawie unijnego budżetu

Źródło: Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych / Pekao TFI