50 Największych Banków w Polsce 2017: Równi wśród równiejszych, czyli sektor bankowy w polskich realiach

50 Największych Banków w Polsce 2017: Równi wśród równiejszych, czyli sektor bankowy w polskich realiach
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Niestabilne i niejednoznaczne przepisy prawa stanowią największą barierę dla prowadzenia biznesu w Polsce - taką opinię polskich przedsiębiorców od wielu już lat przytaczają kolejne edycje Globalnego Raportu Konkurencyjności. W przypadku sektora finansowego dodatkowym, niezwykle poważnym wyzwaniem jest konieczność sprostania wszystkim wymogom regulacyjnym przy coraz silniejszej konkurencji ze strony podmiotów niepodlegających skutecznemu nadzorowi. I nie chodzi tu wyłącznie o fintechy...

Konrad Machowski

Implementacja do polskiego porządku prawnego postanowień unijnej dyrektywy nr 2014/92/WE (tzw. dyrektywy PAD) w sprawie podstawowych rachunków płatniczych stanowi wręcz modelowy przykład sytuacji, w której polski ustawodawca przewidział dla polskiego sektora bankowego rozwiązania niepomiernie bardziej restrykcyjne od obowiązków wynikających wprost z prawa wspólnotowego. Zgodnie z polskimi przepisami do otwarcia i prowadzenia nieodpłatnych kont na żądanie klienta zobowiązane są wszystkie banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe, jeżeli tylko w swej ofercie posiadają rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla konsumentów. Tymczasem regulacja wspólnotowa przewiduje obowiązek oferowania podstawowych rachunków płatniczych wyłącznie przez reprezentatywną grupę instytucji finansowych, które są w stanie zapewnić możliwość założenia konta wszystkim konsumentom przebywającym legalnie na terytorium Polski i nie będą dopuszczać się naruszenia zasad konkurencji. „Co do zasady podstawowe rachunki płatnicze powinny być oferowane przez jak największą liczbę instytucji kredytowych, aby zagwarantować konsumentom możliwość otwarcia takich rachunków w placówce instytucji kredytowej, która jest w bliskiej odległości od ich miejsca zamieszkania, oraz zagwarantować, że konsumenci nie są w żaden sposób dyskryminowani, jeżeli chodzi o dostęp do takich rachunków i że mogą skutecznie z nich korzystać” – czytamy w unijnym przedłożeniu.

Krajowi nadgorliwcy

Rodzimy ustawodawca nie uwzględnił również postulatów sektora bankowego odnośnie zasad prowadzenia rachunków podstawowych, wybierając najbardziej niekorzystną dla instytucji finansowych opcję spośród przewidzianych przez unijne prawo. Dyrektywa PAD zakłada, że tego rodzaju konta powinny być prowadzone nieodpłatnie bądź za rozsądną opłatą, polska ustawa o usługach płatniczych dopuszcza jedynie ten pierwszy wariant. Darmowe ma być nie tylko samo założenie rachunku, ale również dokonywanie za jego pośrednictwem pięciu operacji płatniczych oraz pięciu wypłat gotówki z bankomatu miesięcznie. Ponieważ, jak dobrze wiadomo, nie ma darmowych lunchów, zatem wszystkie opłaty ponoszone na rzecz operatorów sieci bankomatów czy agentów rozliczeniowych zostają w takiej sytuacji przeniesione na instytucje finansowe. Dla porównania: ustawodawca węgierski zdecydował się na zwolnienie od opłat ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI