3/4 instytucji pożyczkowych może zostać wykreślonych z rejestru od początku roku

3/4 instytucji pożyczkowych może zostać wykreślonych z rejestru od początku roku
Paweł Grabowski, fot. Kongres Consumer Finance,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W związku z objęciem nadzorem instytucji pożyczkowych nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), z rejestru może zostać wykreślonych ok. 3/4 takich firm 1 stycznia 2024 r., uważa pełnomocnik zarządu Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych (PZIP) Paweł Grabowski.

„Szacuję, że 1 stycznia około trzy czwarte podmiotów działających na rynku pożyczkowym zostanie wykreślonych z rejestru. Myślę, że zostanie na nim 120-130 podmiotów” – powiedział Paweł Grabowski podczas Kongresu Consumer Finance.

Zwrócił przy tym uwagę, że w znacznej mierze będzie to prostu weryfikacja rynku, ponieważ część z obecnie zapisanych w rejestrze firm nie prowadzi działalności.

„Na około 500 firm zapisanych w rejestrze tylko 280 publikuje sprawozdania finansowe. 220 nie spełnia nawet ustawowego obowiązku publikacji sprawozdania finansowego” – powiedział.

Nadzór KNF nad instytucjami pożyczkowymi

Dyrektor departamentu Instytucji Pożyczkowych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) Agnieszka Beata Kowalska sprecyzowała, że rejestr od maja br. jest weryfikowany i obecnie figurują w nim 452 instytucje pożyczkowe.

Od stycznia 2024 roku instytucje pożyczkowe zostaną objęte nadzorem KNF. A to oznacza konieczność spełnienia wymogów dot. formy prawnej (instytucja pożyczkowa może prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której ustanowiono radę nadzorczą) oraz  wymogów kapitałowych (minimalny kapitał zakładowy instytucji pożyczkowej wynosi 1 mln zł i może być pokryty wyłącznie wkładem pieniężnym, przy czym środki na pokrycie tego kapitału nie mogą pochodzić z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub ze źródeł nieudokumentowanych).

Nie będzie konsolidacji przez nowe wymogi

„Dla instytucji pożyczkowych które faktycznie działają wypełnienie wymogów kapitałowych nie jest żadnym problemem, najczęściej będzie to prostu kwestia przeksięgowania środków. Także znalezienie osób do rad nadzorczych, które spełniałyby wymogi nie powinno być problemem – dla tych firm, które chcą prowadzić działalność” – powiedział Paweł Grabowski.

Jego zdaniem, nowe wymogi nałożone na instytucje pożyczkowe nie doprowadzą jednak do konsolidacji na tym rynku.

Źródło: BANK.pl