20.10.2017 – Jacek Furga

20.10.2017 – Jacek Furga
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Musimy zrozumieć sens zbiorowego wysiłku i zaakceptować zaangażowanie środków publicznych na rozwiązywanie potrzeb mieszkaniowych.

Ale muszą to być działania efektywne, budujące i wzmacniające zaufanie do państwa i wspólnoty. To nie może być „rozdawnictwo”! Niezbędne są rozwiązania motywujące do dodatkowych starań, wysiłku i ograniczania „rozpasanej konsumpcji” w społeczeństwach na dorobku…

Jacek Furga

Centrum Prawa Bankowego i Informacji