16 mln zł dla samorządów: trwa nabór na preferencyjne pożyczki

16 mln zł dla samorządów: trwa nabór na preferencyjne pożyczki
Źródło: EFRWP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Gminy i powiaty z całej Polski już po raz 26. mogą ubiegać się o preferencyjne pożyczki na budowę oraz modernizację: placówek oświatowych, sieci i stacji wodociągowych, systemu zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, dróg gminnych oraz powiatowych, a także przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej prowadzi nabór w ramach XXVI edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego do 1 lipca 2020 r.

#KrzysztofPodhajski: #SPP wyróżnia atrakcyjne, wynoszące 2,5% oprocentowanie oraz brak jakichkolwiek kosztów oraz opłat pośrednich #Samorządy #Inwestycje #efrwp #Pożyczki

Pula środków w ramach edycji programu SPP realizowanych w 2020 roku wynosi 16 mln złotych. 

Z preferencyjnych pożyczek mogą skorzystać gminy i powiaty, które zamierzają realizować inwestycje infrastrukturalne na terenach wiejskich (na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców).

Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 1 mln zł. Są one udzielane na okres do 5 lat, włączając w to 12-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału.

Przy realizacji inwestycji nie jest wymagany wkład własny – pożyczki mogą służyć finansowaniu 100% kosztów zadania inwestycyjnego brutto.

Wnioski do 1 lipca 2020 r.

Wnioski w ramach XXVI edycji konkursu wniosków Samorządowego Programu Pożyczkowego można składać w terminie od 8 czerwca do 1 lipca 2020 roku za pośrednictwem strony internetowej Fundacji: http://efrwp.pl/samorzady/samorzadowy-program-pozyczkowy

Samorządowy Program Pożyczkowy to jeden z flagowych projektów prowadzonych przez Fundację EFRWP od 2011 roku. Wyróżnia go atrakcyjne, wynoszące tylko 2,5% oprocentowanie oraz brak jakichkolwiek kosztów oraz opłat pośrednich prowizji, marży, itp.

Nie ma też obowiązku stosowania, często długotrwałej, procedury przetargowej, przez co środki można pozyskać w krótszym czasie i taniej.

Istotne jest również to, że nasze pożyczki mogą być wykorzystane przez gminy jako wkład własny lub pomostowe finansowanie inwestycji do czasu uzyskania środków unijnych lub krajowych – mówi Krzysztof Podhajski, prezes Zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Wsparcie dla gminnej infrastruktury i OZE

Środki finansowe pozyskane w ramach programu SPP mogą zostać przeznaczone na budowę i modernizację: placówek oświatowych, sieci oraz stacji wodociągowych, systemów zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, dróg gminnych i powiatowych, a także przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii.

O pożyczki mogą ubiegać się gminy wiejskie i miejsko-wiejskie oraz powiaty ziemskie. Od 2011 roku, w ramach dwudziestu pięciu edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego, Fundacja EFRWP udzieliła ponad 275 pożyczek na łączną kwotę ok. 155 mln zł.

Jak działa Fundacja EFRWP?

Już 30 lat Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich oraz pomaga zmieniać wizerunek polskiej wsi.

Działalność EFRWP skupia się na wspomaganiu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz realizacji szeregu inicjatyw i projektów edukacyjnych oraz społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.

W ciągu 30 lat na rozwój polskiej wsi Fundacja EFRWP przekazała ponad 1,5 mld zł. Ponad 9,5 tys. dotacji, blisko 16 tys. preferencyjnych pożyczek oraz kredytów trafiło do gmin, szkół, organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców.


70 tys. uczniów, ponad 3,2 tys. nauczycieli oraz blisko 800 organizacji pozarządowych i nieformalnych grup działania z terenów wiejskich wzięło udział w programach edukacyjnych i prospołecznych realizowanych przez EFRWP.

Fundacja jest współorganizatorem Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce k. Rzeszowa – jednej z najważniejszych konferencji w branży rolno-spożywczej. W wydarzeniu z udziałem przedstawicieli polskiej oraz międzynarodowej polityki co roku uczestniczy blisko 3000 gości.

Źródło: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej