Trwa rekrutacja do programu Youngster

Trwa rekrutacja do programu Youngster
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bez ocen, bez klasówek i bez prac domowych - uczniowie klas VIII z terenów wiejskich już od września będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych. Rekrutacja do programu Youngster, realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, potrwa do 7 maja br.

Program Youngster to dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, których celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich i poniesienie ich kompetencji językowych. W roku szkolnym 2018/19, w związku z reformą oświaty, po raz pierwszy jego adresatami będą uczniowie klas VIII szkół podstawowych z terenów wiejskich. Zajęcia odbywają się przez cały rok szkolny – łącznie jest to 90 godzin, realizowanych w szkole w ramach zajęć pozalekcyjnych, przez wskazanego przez gminę nauczyciela języka angielskiego.

To co wyróżnia Program Youngster to brak testów, klasówek, prac domowych oraz jakichkolwiek ocen, a także zajęcia w małych, maksymalnie 15-to osobowych grupach, dostosowanych poziomem do umiejętności językowych uczniów, co znacząco ułatwia wzajemną komunikację i przyswajanie wiedzy.

Nabór do 12. edycji programu prowadzony jest do 7 marca 2018 roku. W ramach rekrutacji wyłonionych zostanie 25 szkół, w których od września rozpoczną się zajęcia. Szczegóły dotyczące  procesu rekrutacji dostępne sa na stronie Fundacji EFRWP: www.efrwp.pl

– Z danych publikowanych corocznie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że uzyskane przez uczniów z terenów wiejskich wyniki z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego są gorsze od wyników ich rówieśników z miast. Zajęcia w ramach programu Youngster, pomimo że nie mogą służyć przygotowaniu uczniów do egzaminu językowego, przyczyniają się do osiągnięcia przez nich lepszych wyników na tym egzaminie. Jednocześnie poprzez rozwijanie umiejętności językowych uczestnicy programu zyskują wyższe poczucie własnej wartości i pewności siebie, co przekłada się na dokonywane przez nich wybory w kolejnych etapach edukacji – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Formuła programu jest oparta na zasadzie „all carrot, no stick”, czyli nauce przez zabawę – bez odpytywania, klasówek i ocen, co ma na celu zachęcie uczniów do aktywności. W ramach zajęć nauczyciele skupiają się na tym, aby pobudzić wewnętrzną motywację ucznia, akcentując nie obligatoryjność, lecz świadomy, wolny wybór, szansę edukacyjną, z której uczeń może, lecz nie musi skorzystać. Wszyscy uczestnicy programu zostaną wyposażeni w komplety podręczników do nauki języka angielskiego, dostosowanych do ich poziomu kompetencji językowej, a szkoły zyskają dodatkowe materiały edukacyjne i dydaktyczne, służące doposażeniu biblioteki szkolnej.

W programie Youngster, realizowanym przez Fundację EFRWP od 2006 roku, do tej pory wzięło już udział blisko 30 tysięcy uczniów z ponad 360 gimnazjów wiejskich z całej Polski. Beneficjentami programu było także ponad 400 nauczycieli, którzy objęci zostali kompleksowym wsparciem merytorycznym, w tym m.in. szkoleniami metodycznymi. Zajęcia prowadzone  są w oparciu o nowatorską koncepcję nauczania opracowaną przez wydawnictwo Macmillan.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej