Blisko 800 uczniów przygodę z ekonomią zaczyna w szkole podstawowej

Blisko 800 uczniów przygodę z ekonomią zaczyna w szkole podstawowej
Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. H. Sienkiewicza w Książkach Fot. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podczas, gdy młodzież rozpoczęła zimową przerwę od nauki, uczniowie z 50 szkół z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, postanowili efektywnie wykorzystać swój wolny czas, biorąc udział w projekcie "Ferie z ekonomią". To dodatkowe, dobrowolne zajęcia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, realizowane w szkołach podstawowych. Są one adresowane do uczniów klas VII i VIII, którzy chcą zdobyć - już na tym etapie kształcenia, wiedzę ekonomiczną. Projekt realizowany jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

W ogólnopolskim projekcie ,,Ferie z ekonomią II'' bierze udział 50 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie 5 województw #FeriezEkonomia #edukacja #ekonomia

W ogólnopolskim projekcie,,Ferie z ekonomią II” bierze udział 50 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie 5 województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, lubelskiego oraz świętokrzyskiego.

I etap,,Ferii z ekonomią II” będzie realizowany przez jeden tydzień ferii zimowych. Przez ten czas uczniowie zdobędą wiedzę, m.in. z zakresu przedsiębiorczości i finansów oraz poznają podstawowe pojęcia, takie jak: popyt, podaż, konkurencja czy patriotyzm gospodarczy. Dzięki udziałowi w zajęciach będą mieli także szansę wykształcić u siebie zdolności negocjacyjne, nauczyć się odpowiedzialnego gospodarowania pieniędzmi oraz poznać zasady tworzenia modelu biznesowego firmy.

Ferie z ekonomią

– „Ferie z ekonomią” wyróżnia przede wszystkim ciekawa i atrakcyjna formuła – nauka poprzez udział w grach i zabawach ekonomicznych, ale także wizyta u lokalnego przedsiębiorcy i w banku, co pozwala młodzieży zdobywać nową wiedzę w ciekawy sposób.  Zajęcia będą realizowane przez duet prowadzących – nauczyciel WOS-u oraz student kierunku ekonomicznego, którzy w grudniu 2018 roku wzięli udział w szkoleniu metodycznym, by zapoznać się z założeniami projektu oraz narzędziami i metodami pracy z uczniami – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Przygodę z ekonomią uczniowie będą kontynuowali w II semestrze roku szkolnego. W drugim etapie projektu, realizowanym w okresie 2 miesięcy po zakończeniu ferii, zadaniem uczniów będzie – na bazie zdobytej wiedzy – przygotowanie pracy projektowej – modelu biznesowego własnej firmy. Autorów 5 najlepszych prac czeka wizyta Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie oraz udział w profesjonalnych warsztatach ekonomicznych.

– Uczestnicy projektu zdobędą nie tylko kluczowe umiejętności, takie jak: postawa przedsiębiorcza, inicjatywność, zaradność, ale przede wszystkim zyskają niezbędną wiedzę ekonomiczną i społeczną oraz związane z nimi kompetencje obywatelskie, które pomogą im w niedalekiej przeszłości w funkcjonowaniu w życiu społecznym i zawodowym. Oczywiście nie zabraknie również tematów związanych z funkcją pieniądza, rolą banku centralnego oraz innych podstawowych pojęć wprowadzających młodzież w samodzielne gospodarowanie własnymi pieniędzmi – dodaje Krzysztof Podhajski.

Ponad 11 000 uczniów ze szkół z terenów wiejskich wzięło udział w zajęciach ekonomicznych.

„Ferie z ekonomią” to wynik wieloletnich doświadczeń Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej związanych z realizacją programów edukacji ekonomicznej skierowanych do młodzieży. Projekt „Na Własne Konto” (2011-2017) stanowił uzupełnienie i poszerzenie podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Wzięło w nim udział ponad 10 tysięcy uczniów z gimnazjów położonych na terenach wiejskich w całej Polsce. Nowy projekt „Ferie z ekonomią”, zainicjowany w 2017 roku, jest dostosowany do nowej podstawy programowej oraz nowej grupy uczestników, jakimi są uczniowie szkół podstawowych. Materiały dydaktyczne zostały przygotowane przez ekspertów i wykładowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Więcej informacji o projekcie na stronie oraz na blogach prowadzonych przez uczestników projektu.

Źródło: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej