Zyski i dywidenda BS: Dywidenda zwijana

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

W 2009 r. udział zysku pozostawionego w bankach spółdzielczych był na poziomie najwyższym od 9 lat - wynika z danych Biura Bankowości Spółdzielczej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

W 575 bankach spółdzielczych do podziału przeznaczono 905,7 mln zł, w tym 904,2 mln zł zysku za 2008 r. i 1,5 mln zł zysku z lat ubiegłych. Zmniejszył się wyraźnie udział zysku rozdysponowanego, który banki przekazały na dywidendy wypłacone udziałowcom, nagrody i inne cele. Wzrost zysku pozostawionego miał miejsce przede wszystkim w małych bankach, co należy wiązać z tym, że musiały one podwyższyć fundusze własne ze względu na osłabieniem kursu zł w stosunku do euro. Kapitału 1 mln euro na koniec 2008 r. nie posiadały 82 banki spółdzielcze, a na koniec czerwca 2009 r. już tylko 16 (po przekazaniu zysku za 2008 r. na fundusze własne).

Budujemy fundusze

Zysk na zwiększenie funduszy własnych przeznaczyło 575 banków spółdzielczych, w tym 194 (33,7 proc. ogółu) w całości. Odsetek zysku przekazany na zasilenie funduszy był wyższy niż latach poprzednich, zaś kwota przekazana była o 32,4 proc. (o 212,1 mln zł) wyższa niż przed rokiem.

Banki spółdzielcze o sumie bilansowej ponad 100 mln zł pozwoliły sobie na nieco większą konsumpcję, ich zysk rozdysponowany stanowił 4,6 proc. całej nadwyżki, podczas gdy w mniejszych BS-ach 4,0 proc. Łącznie zysk banków spółdzielczych został podzielony następująco:

 • 865,8 mln zł (95,5 proc.) na zwiększenie funduszy własnych, z tego:
 • 797,0 mln zł (88,0 proc.) na fundusz zasobowy,
 • 4,0 mln zł (0,4 proc.) na fundusz rezerwowy,
 • 45,0 mln zł (5,0 proc.) na fundusz ogólnego ryzyka
 • 19,8 mln zł (2,2 proc.) na fundusz udział...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI