Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 23 proc. rdr

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

knf.01.100xZysk netto sektora bankowego po dwóch kwartałach 2010 roku wzrósł do 5,42 mld zł z 4,46 mld zł w analogicznym okresie 2009 r.  - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego.

 

Zysk netto banków komercyjnych w pierwszym półroczu 2010 roku wyniósł 5,19 mld zł, a spółdzielczych 411 mln zł.

Wyniki z tytułu odsetek sektora wyniosły 14,8 mld zł, gdy w pierwszym półroczu 2009 r. 12,3 mld zł.

Odpisy po II kwartałach 2010 roku wynosiły 5,9 mld zł, gdy rok wcześniej 5,7 mld zł.

Współczynnik wypłacalności na koniec czerwca 2010 r. wynosił 13,5, na koniec 2009 r. było to 13,3 proc.

Depozyty przedsiębiorstw wynosiły w końcu czerwca 167,47 mld zł, rok wcześniej 146,62 mld zł.

Depozyty gospodarstw domowych pod koniec czerwca 2010 r. osiągnęły 401,32 mld zł, gdy rok wcześniej 369,14 mld zł.

Kredyty dla przedsiębiorstw w złotych spadły do 154,5 mld zł pod koniec czerwca 2010 z 163,2 mld zł w czerwcu ubr.

Kredyty dla gospodarstw domowych udzielone z złotych wzrosły pod koniec czerwca 2010 r. do 268,4 mld zł z 234,3 rok wcześniej.

Pod koniec czerwca 2010 r. wartość kredytów mieszkaniowych udzielonych w złotych wynosiła 85,2 mld zł, natomiast w innych walutach 164 mld zł.