Zwiększyła się skłonność do inwestycji w sektorze MSP

Zwiększyła się skłonność do inwestycji w sektorze MSP
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Indeks Nastrojów Gospodarczych MSP - wskaźnik pokazujący stopień optymizmu małych i średnich przedsiębiorców oraz ich planowane działania w perspektywie najbliższego półrocza - wzrósł o 12,13 pkt do 56,8 pkt w II półroczu 2018 r., podał Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP). 39% przedsiębiorców uważa, iż w ciągu najbliższych miesięcy, sytuacja gospodarcza poprawi się, 25% spodziewa się jej pogorszenia.

Zwiększyła się skłonność do inwestycji w sektorze #MSP

– W najnowszej edycji badania zauważamy bardzo dynamiczny wzrost w każdym wskaźniku analizowanym pod kątem Busometru. Być może pewien wpływ ma na to zmiana struktury demograficznej osób badanych, ale bez wątpienia wyniki odczytu na drugie półrocze 2018 roku odzwierciedlają wyraźną tendencję: przedsiębiorcy dostrzegają doskonałą koniunkturę gospodarczą i są skłonni ją wykorzystywać, m.in. inwestując – powiedział prezes ZPP Cezary Kaźmierczak.

Komponent wskaźnika „koniunktura gospodarcza”, wzrósł do 55,4 pkt z 41,75 pkt. w I poł. 2018. Badanie wykazało również istotny wzrost w komponencie „inwestycje” – do 53,7 pkt z 43,46 pkt. w I poł. 2018 r.

Handel pełen optymizmu

„64% badanych deklaruje, że w perspektywie najbliższego półrocza będą inwestować, 36% badanych nie planuje inwestycji. Najbardziej optymistycznie do działań w tym zakresie nastawione są średnie i duże przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa działające w obrębie sektora produkcyjnego (63,1 pkt.)” – czytamy w materiale.

Najmniejsze obawy o sytuację gospodarczą w II poł. br. wykazują przedsiębiorcy z sektora handlowego (wskaźnik osiągnął wartość 61,32 pkt.), kolejno uplasowały się produkcja i usługi (59,11 i 51,06 pkt.), podano także.

„Bez względu na wielkość, region, sektor oraz staż przedsiębiorstwa na rynku nastroje przedsiębiorców w obszarze badanym przez komponent 'rynek pracy (płace i zatrudnienie)’ kształtują się na dobrym poziomie 61,9 pkt. W przypadku 'płac’ barometr wyniósł 62 pkt., przy czym 43% przedsiębiorców deklaruje w najbliższym czasie zwiększenie wynagrodzenia. W zakresie 'zatrudnienia’ 42% ankietowanych planuje jego zwiększenie” – czytamy dalej.

Wartość każdego z komponentów mieści się w przedziale od 0 do 100 pkt. Wyniki Busometra poniżej 50 pkt oznaczają pesymistyczne nastroje przedsiębiorców, a powyżej 50 – ich optymizm.

ZPP oraz Dom Badawczy Maison prowadzą badania wśród reprezentatywnej pod względem ilości zatrudnianych pracowników, próby małych i średnich firm w Polsce (do 250 zatrudnionych). Małe i średnie firmy w Polsce stanowią 99,8% wszystkich firm w Polsce, tworzą ¾ miejsc pracy oraz 67% PKB. Busometr ZPP jest publikowany co pół roku.

Źródło: ISBnews