Związek Banków Polskich we współpracy z Europejską Federacją Bankową zainicjował projekt European Banks for Ukraine

Związek Banków Polskich we współpracy z Europejską Federacją Bankową  zainicjował projekt  European Banks for Ukraine
Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jednym z celów projektu European Banks for Ukraine jest zbiórka funduszy na rzecz polskich organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na pomoc humanitarną dla Ukrainy. Zbiórka będzie prowadzona przy wsparciu narodowych asocjacji bankowych krajów Unii Europejskiej wśród banków i ich klientów, czytamy w informacji Związku Banków Polskich.

Związek Banków Polskich nawiązał współpracę  z Fundacją im. Stefana Batorego oraz ze Stowarzyszeniem „Szkoły dla Pokoju”.

Obie te organizacje  otworzyły już dedykowane rachunki bankowe przeznaczone do zbierania darowizn pieniężnych. 

Obie instytucje posiadają status Organizacji Pożytku Publicznego, co za tym idzie darowizny  przekazywane na ich rzecz mogą podlegać odliczeniom od podatku.

Zebrane środki przeznaczone będą w całości na pomoc organizacjom społecznym świadczącym bezpośrednią pomoc humanitarną i  socjalno-bytową dla osób przekraczających granicę oraz na materiały medyczne dla szpitali na Ukrainie.

Więcej o pomocy polskich banków dla Ukrainy >>>

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja utworzyła Fundusz Solidarności z Ukrainą. Fundusz oferuje wsparcie instytucjonalne organizacjom społecznym, które w sposób systemowy i długofalowy udzielają pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie.

Dotacje otrzymać mogą organizacje świadczące bezpośrednią pomoc humanitarną, medyczną, prawną, psychologiczną, socjalno-bytową dla osób przekraczających granicę, a także oferujące długoterminowe wsparcie podczas ich pobytu w Polsce.

Więcej: https://www.batory.org.pl/

Numery rachunków: 

IBAN: PL20 1030 1016 0000 0000 6145 0031 PLN

IBAN: PL48 1030 1016 0000 0000 6145 0012  EUR

BIC/SWIFT: CITIPLPX

Beneficjent: Fundacja im. Stefana Batorego,  ul. Sapieżyńska 10A, 00-215 Warszawa, Poland

Tytuł przelewu: EU Banks for Ukraine-darowizna  na cele statutowe

Więcej najnowszych wiadomości na temat wojny w Ukrainie >>>

Stowarzyszenie „Szkoły dla Pokoju”

Stowarzyszenie funkcjonuje od 2002 roku, status OPP uzyskało w roku 2005, od początku istnienia zajmuje się wsparciem humanitarnym na obszarach konfliktów zbrojnych (Afganistan, Kosowo, Jemen). 

Zebrane środki przeznaczone zostaną w całości  na potrzeby pomocy humanitarnej ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem sfinansowania zakwaterowania dla ukraińskich uchodźców, udzielania doraźnej pomocy finansowej oraz zakupu środków medycznych dla szpitali zlokalizowanych na Ukrainie

Więcej: https://szkolydlapokoju.pl

https://www.facebook.com/szkolydlapokoju/

Numery rachunków:

IBAN: PL15 1020 1097 0000 7102 0820 6163  PLN

IBAN: PL90 1020 1097 0000 7102 0820 6171    EUR

BIC/SWIFT: BPKOPLPW

Beneficjent: Stowarzyszenie Szkoły dla Pokoju, ul.  Kopernika 6 m 24, 00-367 Warszawa, Poland

Tytuł przelewu: EU Banks for Ukraine-darowizna na cele statutowe

Więcej o inicjatywie: https://www.eubanksforukraine.eu/

Źródło: aleBank.pl