Zrzeszenie Banku Polskiej Spółdzielczości powołało Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bps.01.400x102W dniu 10 sierpnia 2015 r. w Warszawie odbyło się Zebranie Założycieli Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Banki Spółdzielcze uczestniczące w zebraniu założyły Spółdzielnię przez podjęcie stosownej uchwały oraz przyjęcie statutu.

Po podpisaniu Umowy Systemu Ochrony zarządzanie nim zostanie powierzone Spółdzielni. W trakcie zebrania założycielskiego wybrano pierwszą Radę Nadzorczą i pierwszy Zarząd Spółdzielni. Podstawowymi zadaniami tych organów będą przygotowanie i wypełnienie wymagań związanych z organizacją nowego podmiotu, pozwalających na efektywne podjęcie przez jednostkę zarządzającą swoich obowiązków.

Tym samym w Zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości został wykonany pierwszy ważny krok na drodze do powołania Systemu Ochrony Instytucjonalnej. Zawarte przez biorące udział w tym przedsięwzięciu Banki Spółdzielcze i Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. porozumienie o gwarancjach płynności i wypłacalności ma podnieść bezpieczeństwo prowadzenia działalności poszczególnych banków.

Rozwiązania ustawowe, zakładające przekierowanie części wpłat uczestników na Bankowy Fundusz Gwarancyjny do Systemu Ochrony Instytucjonalnej, istotnie wpłynie na budowanie systemu wsparcia płynności i wypłacalności w sektorze bankowości spółdzielczej. W efekcie nastąpi umocnienie stabilności finansowej Banków Spółdzielczych, które spowoduje, że instytucje te staną się jeszcze bezpieczniejsze i bardziej nowoczesne. BFG w dalszym ciągu zaś będzie zapewniał klientom Banków Spółdzielczych bezpieczeństwo ich depozytów.

Podjęte w Zrzeszeniu BPS działania wpisują się w proces wprowadzania nowych rozwiązań regulacyjnych, których celem jest zapewnienie stabilności sektora finansowego w Polsce i w Europie.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A