Zniesienie ulgi abolicyjnej to przepis o łączeniu rodzin… poza granicami Polski i likwidacji krajowych rachunków bankowych?

Zniesienie ulgi abolicyjnej to przepis o łączeniu rodzin… poza granicami Polski i likwidacji krajowych rachunków bankowych?
PIT - Podatek dochodowy od osób fizycznych (fot. Stock.Adobe.com / mattz90)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W związku z licznymi pytaniami od Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii i w innych europejskich krajach, którzy są zaniepokojeni skutkami zniesienia ulgi abolicyjnej, co w konsekwencji prowadzi do płacenia wyższych podatków poprosiliśmy Piotra Juszczyka, doradcę podatkowego w firmie inFakt o odpowiedzi na kilka najczęściej powtarzających się pytań.

aleBank.pl: Jak ustalić tzw. rezydencję podatkową i czym ona jest?

Piotr Juszczyk: Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za osobę mającą miejsce zamieszkania (rezydencję) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  • posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Ważne gdzie mieszkają dzieci i żona

Dla określenia rezydencji wystarczające jest spełnienie tylko jednego z ww. warunków. Natomiast kluczowym dla ustalenia rezydencji jest miejsce położenia centrum interesów osobistych i gospodarczych.

Centrum interesów osobistych może się znajdować w kraju, w którym osoba mieszka i osiąga przychody tj. tam, gdzie pracuje. Należy też zwrócić uwagę na to, gdzie znajdują się najbliżsi członkowie jego rodziny

Ustalenie właściwej rezydencji jest niezwykle ważne dla podatnika z uwagi, że to w tym kraju będzie podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. A to będzie rodzić konieczność zapłaty podatku od całości osiągniętych dochodów.

Czytaj także: Praca za granicą, jak nie zapłacić wyższego podatku mimo ograniczenia ulgi abolicyjnej

Czym jest ośrodek interesów życiowych?

Pojęcie centrum interesów życiowych jest bardzo szeroko rozumiane. Za centrum interesów należy uznać wszelkie powiązania rodzinne, ekonomiczne i społeczne.

O centrum interesów życiowych nie przesądza obywatelstwo

Co do zasady centrum interesów osobistych może się znajdować w kraju, w którym osoba mieszka i osiąga przychody tj. tam, gdzie pracuje. Należy też zwrócić uwagę na to, gdzie znajdują się najbliżsi członkowie  jego rodziny.

Poza tym pod uwagę należy również brać aktywność społeczną, polityczną, kulturalną, przynależność do organizacji czy klubów.  Na pewno o centrum interesów życiowych nie przesądza obywatelstwo.

Kto i na jakiej podstawie rozstrzyga czy w danym przypadku gdzie jest moja rezydencja podatkowa?

Ustalenie rezydencji podatkowej ciąży w głównej mierze na podatniku.

Czy wymeldowanie się z adresu w Polsce może przeważyć szalę i ułatwić stwierdzenie, że nie mam rezydencji podatkowej w Polsce?

Nie jest to element niezbędny, jednak jeśli wymeldujemy się w Polsce i nie będziemy tutaj mieszkać ani pracować, to na pewno ułatwi ustalenie rezydencji podatkowej.

O centrum interesów gospodarczych świadczy także miejsce zaciągniętych zobowiązań np. kredytów bankowych czy też posiadanie rachunków bankowych

Pamiętać należy, że gdyby podatnik wymeldował się w Polsce, ale jego najbliższa rodzina tj. współmałżonek oraz dzieci dalej mieszkali w Polsce, to może okazać się, że jednak jego centrum interesów życiowych dalej jest w Polsce.

Czy jest jakiś dokument, który można złożyć w Polsce na podstawie którego władze finansowe uznają że jesteśmy rezydentem podatkowym w innym kraju? Czy dostajemy tego rodzaju dokument poświadczający?

W przypadku wyemigrowania za granicę najlepiej złożyć do polskiego urzędu skarbowego informacje o zmianie rezydencji na druku ZAP-3. W przypadku prowadzenia działalności na druku NIP-7.

Jak wygląda sytuacja osoby, która prowadzi działalność gospodarczą?

W przypadku prowadzenie działalności gospodarczej również stosujemy podobne zasady. Jednak tutaj dochodzi jeszcze aspekt centrum interesów gospodarczych.

Centrum interesów gospodarczych to właśnie przede wszystkim miejsce prowadzenia działalności zarobkowej. Jest to także miejsce położenia dochodów, naszych inwestycji, majątku ruchomego jak i nieruchomego, zaciągniętych zobowiązań np. kredytów bankowych czy też posiadanie rachunków bankowych.

Z uwagi na to, że katalog czynników wpływających na określenie lokalizacji centrum interesów osobistych i gospodarczych jest otwarty, spełnienie tej przesłanki powinno być oceniane każdorazowo w odniesieniu do sytuacji konkretnej osoby.

Czy w związku z tym co Pan powiedział warto sprowadzić rodzinę do np. Wielkiej Brytanii, aby nie było żadnych wątpliwości jaka jest nasza rezydencja podatkowa?

Niewątpliwie, jeśli wyprowadzimy się wraz z rodziną i zamieszkamy w Wielkiej Brytanii oraz tam podejmiemy pracę, a dzieci zaczną uczęszczać w Wielkiej Brytanii do szkoły, to zdecydowanie nasze centrum interesów znajdzie się na terenie Wielkiej Brytanii.

W związku z tym nie będzie żadnych wątpliwości. Jednak nie jest to niezbędny element. Każdy przypadek jest inny i też oddzielnie należy dokonywać weryfikacji.

Źródło: aleBank.pl