Zmiany w składzie zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zmiany w składzie zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.
Fot. stock.adobe.com / Fotokon
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. poinformował, że rada nadzorcza Banku na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2023 r. powołała Piotra Koniecznego do zarządu Banku na stanowisko wiceprezesa zarządu Banku, nadzorującego obszar finansów, z dniem 1 września 2023 r., na okres aktualnej kadencji zarządu Banku.

Piotr Konieczny jest absolwentem Wydziału Bankowości i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. Następnie uzyskał tytuł doktora w dziedzinie bankowości i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W trakcie swojej kariery uczestniczył w licznych kursach z zakresu zarządzania, przywództwa i zrównoważonego rozwoju.

Ma ponad 30-letnie doświadczenie biznesowe w pełnieniu funkcji związanych z ryzykiem i finansami. Na początku kariery zawodowej związany był z Katedrą Ekonometrii i Statystyki na Uniwersytecie Szczecińskim.

W latach 1995-1997 pełnił funkcję kontrolera ryzyka rynkowego w Departamencie Skarbu PBKS S.A. należącym do Grupy Pekao S.A. Od 1997 r. związany był z Raiffeisen Bank Polska S.A. pełniąc kolejno funkcje menadżera ryzyka bilansu, dyrektora Biura Zarządzania Aktywami i Pasywami, dyrektora zarządzającego Departamentu Zarządzania Ryzykiem.

W 2007 r. objął stanowisko członka Zarządu odpowiedzialnego za Obszary Ryzyka i Finansów (Chief Risk Officer/Chief Financial Officer), a od 2012 r. pełnił funkcję członka Zarządu odpowiedzialnego za Obszar Finansów (CFO).

Był również członkiem Rad Nadzorczych Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Raiffeisen Leasing Polska S.A. Karierę zawodową kontynuował w Grupie BNP Paribas S.A. jako doradca CFO w BNP Paribas Bank Polska S.A. (w latach 2018-2019), a od roku 2019 jako członek Zarządu Ukrsibbank nadzorujący Obszar Finansów (CFO).

Czytaj także: Nowy wiceprezes zarządu BNP Paribas BP

Źródło: BNP Paribas Bank Polska