Zmiany w Radzie Nadzorczej Euro Banku S.A.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

eurobank.01.400x119Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro Bank S.A, podjęło uchwalę o powołaniu Dominiki Bettman, Małgorzaty Lubelskiej, Sebastiana Mikosza oraz Erica Delarue na członków Rady Nadzorczej Euro Banku S.A. Równocześnie NWZA przyjęło rezygnację Patricka Gelina. Obecnie w skład Rady Nadzorczej Euro Banku S.A. wchodzi 9 członków.

Zgodnie z Zasadami Ładu Korporacyjnego, w składzie Rady Nadzorczej Euro Banku S.A. zapewniono odpowiednią liczbę członków niezależnych oraz osób władających językiem polskim, a także osób legitymujących się znajomością polskiego rynku finansowego. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają przekrojowe doświadczenie zdobyte m.in. w czołowych międzynarodowych korporacjach, działających w różnych segmentach gospodarki a ich indywidualne kompetencje uzupełniają się w sposób zapewniający odpowiedni poziom kolegialnego nadzoru.

Dominika Bettman jest ekonomistką, absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1996 roku związana z Siemensem, pracowała w działach logistyki, sprzedaży i finansów oraz w różnych obszarach biznesowych firmy. W latach 2006-2009 pełniła funkcje Członka Zarządu i Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych firmy Nokia Siemens Networks Sp. z o.o.

Od roku 2009 pełni funkcję Wiceprezesa ds. Finansowych Siemens Sp. z o.o. Ponadto pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w Stowarzyszeniu Kongres Kobiet.

Małgorzata Lubelska jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; posiada również tytuł Master of Business Administration University of Minnesota. Od 1999 r. pełniła funkcję Dyrektora Marketingu w firmie Frito-Lay Central Europe, od roku 2006 funkcję Dyrektora Marketingu w firmie Frito-Lay Russia, a od roku 2009 funkcję Dyrektora Marketingu w PepsiCo Lebedyansky w Rosji.

Od 2011 r. do chwili obecnej zajmuje stanowisko Dyrektora Marketingu w Grupie Żywiec oraz pełni funkcję Członka Zarządu spółek Grupa Żywiec S.A. Jest również Członkiem Zarządu Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o.

Sebastian Mikosz jest absolwentem Instytutu Studiów Politycznych (IEP Paris) we Francji, gdzie uzyskał dyplom z ekonomii i finansów. Od lipca 2003 roku do września 2006 roku pełnił funkcję wiceprezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). W latach 2007-2009 piastował funkcję Dyrektora w warszawskim oddziale firmy doradczej Deloitte. W latach 2009-2010 oraz 2013-2015 Sebastian Mikosz pełnił funkcję Prezesa Polskich Linii Lotniczych LOT. W latach 2011-2013 był doradcą (Senior Advisor) w banku Societe Generale Corporate Investment Bank oraz członkiem Rady Nadzorczej Euro Banku S.A.

Sebastian Mikosz jest Wiceprezydentem Konfederacji Pracodawców Polskich.

Eric Delarue jest absolwentem w dziedzinie Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej (DESS) IAE Aix-en-Provence, Uniwersytetu Aix-Marseille III (Francja), a także absolwentem Zarządzania IT i Biznesem (MIAGE) Uniwersytetu PARIS-DAUPHINE (Paris IX). Z grupą Societe Generale związany nieprzerwanie od roku 1989. W listopadzie 2009 roku, w ramach DSFS, Eric Delarue dołączył do linii biznesowej Consumer Finance SG jako Dyrektor Regionalny w dwóch głównych krajach, Brazylii i Niemczech. W październiku 2013 roku, wraz z utworzeniem nowego oddziału SG „Międzynarodowe usługi bankowe i finansowe”, pełnił funkcję Dyrektora regionalnego odpowiedzialnego za działalność detaliczną w Chorwacji, Niemczech i Brazylii. Od lipca 2015 roku, jego regionalne obowiązki zostały rozszerzone do podregionu „Europy Zachodniej i Środkowej”, czyli Francji, Włoch, Niemiec, Polski, Słowenii, Turcji i Brazylii.

Skład Rady Nadzorczej Euro Banku S.A.

Giovanni Luca Soma – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Didier Hauguel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Dominika Bettman – Członek Rady Nadzorczej
Henri Bonnet – Członek Rady Nadzorczej
Eric Delarue – Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Jajuga – Członek Rady Nadzorczej
Małgorzata Lubelska – Członek Rady Nadzorczej
Sebastian Mikosz – Członek Rady Nadzorczej
Andre Sepaniak – Członek Rady Nadzorczej

Źródło: eurobank